Badanie syndykatowe REPINSIGHT 

Czy chcesz się dowiedzieć, które komunikaty kierowane do lekarzy warto wzmacniać, a z których zrezygnować? Na jakim przekazie skupia się konkurencja i w jaki sposób odnosi się do Twojego leku? Z jakich powodów lekarze stosują Twój lek, a z jakich konkurencji? Które z prezentowanych materiałów lekarze wykorzystują w swojej praktyce lekarskiej? Ile czasu powinna trwać wizyta, aby była ona efektywna? Odpowiedzi na tych i szereg innych pytań można uzyskać korzystając z badania RepInsight.

RepInsight to badanie, w którym lekarze oceniają jakość informacji dostarczanych przez przedstawicieli medycznych na temat leków Rx. Badanie realizowane jest od 12 lat i do tej pory wzięło w nim udział 1500 lekarzy reprezentujących 14 różnych specjalizacji. Dzięki rozwiązaniom technologicznym lekarze mogą szybko i bardzo dokładnie ocenić komunikaty dostarczane przez przedstawiciela, a bieżący dostęp do wyników umożliwia dostosowanie komunikacji do potrzeb lekarzy jeszcze w trakcie trwania cyklu promocyjnego.

 

Jakie są plusy wykorzystania RepInsight?

System wczesnego ostrzegania

Pomiar komunikacji skierowanej do lekarzy odbywa się w czasie rzeczywistym. Lekarze biorący udział w projekcie dokonują ewaluacji przekazów promocyjnych w dniu wizyty przedstawiciela.
Dane z badania udostępniane są na bieżąco na platformie online i są widoczne w systemie maksymalnie po 2 dniach od wizyty przedstawiciela, dzięki czemu można reagować na potrzeby lekarzy jeszcze w trakcie trwania kampanii promocyjnej.

Platforma przyjazna do analizowania danych

System zawiera zestaw gotowych dashboardów, które ułatwiają szybkie dotarcie do najważniejszych KPIs. Dodatkowo, oprócz analiz predefiniowanych w systemie, istnieje możliwość tworzenia własnych, personalizowanych analiz.
W systemie można stworzyć dowolną liczbę kont. Każdemu z użytkowników z dostępem do systemu można nadać unikalne uprawnienia dostępu, określając zakres danych, z których będzie mógł korzystać.
System jest dwujęzyczny, w szybki sposób można przełączyć się z wersji polskiej na angielską.

Lepsze rozumienie potrzeb lekarzy

Badanie ma charakter jakościowo-ilościowy. Oprócz ilościowych analiz dostępne są także pełne wypowiedzi lekarzy, dając możliwość dogłębnego zrozumienia unikalnych potrzeb lekarzy dotyczących kierowanego do nich przekazu. (ablo po prostu: dotyczących komunikacji”)
Dane pozyskiwane są dzięki aplikacji mobilej zainstalowanej na smartfonach lekarzy. Lekarz nagrywa swoje odpowiedzi na pytania otwarte, co jest dużym udogodnieniem, w porównaniu do spisywania odpowiedzi w typowych badaniach i skutkuje bardziej rozbudowanymi wypowiedziami.

Otwartość lekarzy przy udzielaniu wywiadu

Niezwykle cennym atutem badania jest ogromna świadomość lekarzy na temat sposobu wykorzystania danych z badania przez firmy farmaceutyczne. Wiedzą oni, że celem badania jest dopasowanie przekazów do ich oczekiwań, a nie indywidualna ocena pracy poszczególnych przedstawicieli. Lekarze mając świadomość, że wyniki z badania analizowane są wyłącznie na poziomie ogólnopolskim, w większym stopniu są skłonni do przekazania pełnej relacji z rozmowy z przedstawicielem bez omijania wątków, które mogłyby stawiać przedstawiciela w złym świetle.

Więcej informacji o Zdrowie