Encyklopedia Ipsos: moderator

Moderator to osoba, która prowadzi (nie wpływając na wynik) dyskusje grupowe i / lub wywiady pogłębione.

Moderator to osoba, która prowadzi (nie wpływając na wynik) dyskusje grupowe i / lub wywiady pogłębione. Moderatorzy są przeszkoleni w zakresie stosowania najlepszych praktyk w badaniach jakościowych (np. unikają zadawania pytań sugerujących odpowiedź, ułatwiają udział nieśmiałym czy powściągliwym respondentom czy wyciszają respondentów próbujących zmonopolizować dyskusję). Moderatorzy muszą mieć szeroką wiedzę na temat branży, marki, kategorii czy sprawy, którą się zajmują, a także są przeszkoleni w zakresie specjalnych technik wywiadów (np. technik projekcyjnych). Moderator to często ta sama osoba, która pisze scenariusz wywiadu i raport z badania.