Encyklopedia Ipsos: system 1 i system 2

Terminy system 1 i system 2 stały się popularne w badaniach rynkowych. Branża badawcza stara się bowiem włączyć nauki behawioralne do swojej praktyki. Mimo, że definicje tych terminów są dość proste, istnieje również kilka zawiłości z nimi związanych, które warto zrozumieć.

Terminy system 1 i system 2 stały się popularne w badaniach rynkowych. Branża badawcza stara się bowiem włączyć nauki behawioralne do swojej praktyki. Mimo, że definicje tych terminów są dość proste, istnieje również kilka zawiłości z nimi związanych, które warto zrozumieć.

System 1 i system 2 odnoszą się do teorii psychologicznej, znanej jako teoria podwójnego procesu (DTP), według której istnieją dwa odrębne systemy, które regulują naszą percepcję, przekonania i działania:

  • System 1 jest szybki i intuicyjny. To automatyczny proces stale działający w tle (nieświadomie). Ponieważ System 1 został zaprojektowany do wydajnego przetwarzania informacji, często wykorzystuje mechanizmy automatyczne, aby łączyć informacje i aktywować zachowania.
  • System 2 jest powolny i refleksyjny:  angażuje kontrolowane, świadome procesy opierając się na większej liczbie argumentów, opartych na regułach, logicznych, analitycznych. Ponieważ to rozumowanie jest bardziej wymagające, proces myślenia jest seryjny, wolniejszy i bardziej pracochłonny. System 2 służy podejmowaniu przemyślanych decyzji, więc gdy jest on "włączony", decyzje częściej odpowiadają normom racjonalnym.

Chociaż terminy system 1 i system 2 zyskały na popularności dzięki publikacji książki Daniela Kahnemana „Pułapki myślenia", to teoria DTP ma długą tradycję. W ciągu ostatnich 40 lat powstało co najmniej 12 teorii DTP  i rozróżnienie między różnymi rodzajami myślenia istnieje już od ponad 150 lat.

 

Punkt widzenia Ipsos

Teoria podwójnego procesu to jeden z fundamentów nowoczesnej psychologii. Na przykład praca Daniela Kahnemana i Amosa Tversky'ego, którzy zdominowali badania nad psychologią sądu i podejmowania decyzji, jest zasadniczo psychologią poznawczą. Mimo, że obszar ten jest często postrzegany jako kamień węgielny nauk behawioralnych, w Ipsos czerpiemy z szerszego zakresu psychologii i innych nauk społecznych.

 

Podejście Ipsos

1) Ostrożne definiowanie elementów, które pozwalają przypisać dane zachowanie systemowi 1 lub systemowi 2.
2) Opracowanie narzędzi, które można wykorzystać do pomiaru procesów i zachowań systemu 1 i 2

3) Rozwijanie sposobów wykorzystania DTP dla wyjaśnienia szerokiej gamy zachowań konsumenckich

Poniżej kilka ważnych publikacji dotyczących teorii DTP ! Zachęcamy do lektury!

 

Warto przeczytać

  • Istnieje bardzo niewiele dostępnych materiałów, który próbują umieścić DPT w szerszym kontekście. Polecamy „System 1. Przewodnik dla praktyków” Colina Stronga.
  • Przydatnym źródłem wiedzy na temat DPT może być książka Daniela Kahnemana "Pułapki myślenia". Pascal Bourget napisał także publikację (POV) na ten temat.
  • Warto przeczytać również publikację o tym, dlaczego nie jesteśmy w stanie uzyskać dostępu do naszych własnych procesów decyzyjnych (systemu 1): Nisbett, Richard E., and Timothy D. Wilson. Telling more than we can know: Verbal reports on mental processes. Psychological review 84, no. 3 (1977): 231
  • Kolejna publikacja prezentuje alternatywne spojrzenie sugerujące, że mamy jednak lepszy wgląd w nasze własne procesy mentalne, niż to twierdzili Nisbet i Wilson: Newell, B. R., & Shanks, D. R. (2014). Unconscious influences on decision making: A critical review. Behavioral and Brain Sciences, 37(01), 1-19.
  • Następny dokument popiera teorię DPT, ale wzywa do  większej precyzji jej wykorzystania: Evans, J. (2012). Questions and challenges for the new psychology of reasoning. Thinking & Reasoning. 18 (1): 5–31.
  • Kolejny tekst to prowokacyjny i zabawny esej filozoficzny na temat dostępności naszego własnego życia wewnętrznego: Midgley, Mary (2004) Zombies can't concentrate. Philosophy Now
  • Aby przyjąć alternatywny punkt widzenia, warto zajrzeć do książki Daniela Wegner The Illusion of conscious will