Etnografia

Etnografia to jakościowa technika badawcza charakteryzująca się wydłużonym czasem spędzonym z badanymi osobami. Zanurzamy się w świat konsumentów, dzięki czemu możemy ich lepiej obserwować i zrozumieć postawy i zachowania.

W jakim celu?

Badania etnograficzne pozwalają nam lepiej opisać zwyczaje kształtowane względami kulturowymi i odkryć nieuświadomione potrzeby konsumenckie. W projektach etnograficznych docieramy do sedna tego, co najbardziej liczy się dla konsumentów, dowiadując się, kim są, jak żyją i jakie motywy stoją za ich zachowaniami. Zanurzając się w ich życiu i rejestrując podejmowane przez nich aktywności możemy wyciągać bardziej wnikliwe, bogatsze i ciekawsze wnioski niż przy użyciu tradycyjnych metod badawczych. Pozwala nam to odróżnić autentyczny świat konsumentów od tego, który deklarują.

Jak to działa?

W ramach projektów etnograficznych nasi badacze opracowują wnikliwe obserwacje na temat ludzkich zachowań. W nagrywanych przez nich materiałach wideo czynności i interakcje uchwycone są w naturalnym środowisku  konsumentów – w domu, sklepie, biurze, na ulicy, w środkach transportu, ze szczególnym naciskiem na otoczenie (obserwacja kontekstowa). Nasi badacze patrzą przez pryzmat kultury i ekonomii behawioralnej, aby zrozumieć motywy zachowań, a następnie zastanowić się, co należałoby zrobić, aby wywołać pożądane zachowania.

Podczas badań etnograficznych badacze Ipsos zanurzają się w świecie respondentów. Korzystają przy tym z aplikacji Ipsos Immersions, która pomaga zbierać dane etnograficzne, a potem tworzyć tablice analityczne umożliwiające bardziej kulturowe spojrzenie na obserwowane zjawiska.

Co sprawia, że nasze rozwiązanie jest wyjątkowe?

Zespół Ipsos specjalizujący się w badaniach etnograficznych (Ipsos Ethnography Centre Of Excellence) to grupa etnografów, antropologów, badaczy rynku i filmowców. Pracują na 24 rynkach zarówno dla klientów z sektora prywatnego, jak i publicznego. W ciągu ostatnich 5 lat zespół ten otrzymał takie wyróżnienia jak „Best Session”, „Best Newcomer” i „Best Overall Contribution” przyznawane przez MRS. Co więcej, w 2014 otrzymał wyróżnienie Best Healthcare and Best Impact podczas ceremonii rozdania nagród Market Research Effectiveness.

Nasze domowe sesje etnograficzne są prowadzone przez wyszkolonych badaczy jakościowych, którzy stosują zasady antropologii, aby pomóc klientom zrozumieć zachowania konsumentów i przeprowadzić ich krytyczną analizę.