Etnografia, czyli rzeczywistość bez filtra

Etnografia jest metodą badawczą stosowaną do badania praktyk kulturowych, rytuałów, zachowań konsumenckich i norm społecznych. Pomaga klientom zidentyfikować wcześniej nieznane możliwości dzięki spojrzeniu na ludzi i ich świat w nowy sposób, stawiający ludzkie zachowania w centrum uwagi.

Etnografia, czyli nadawanie znaczenia przyziemności 


Dawniej  używana jako metoda badania plemion lub kultur w odległych krajach, dziś wykorzystywana jest do badania każdej kultury, także naszej. Etnografia jest wykorzystywana w wielu sektorach - od opieki zdrowotnej, usług finansowych aż po  FMCG i motoryzację – jest bowiem bardzo elastyczna.


Mimo, że jest jedną z najstarszych technik badań terenowych, w badaniach rynkowych jest wciąż uznawana za metodę innowacyjną.
Termin "etnografia" jest czasem niewłaściwie wykorzystywany i słabo zdefiniowany przez osoby pracujące w badaniach rynkowych, bywa też modnym słowem sprawiającym, że narzędzie badawcze wydaje się bardziej innowacyjne, takie jak „netnografia” "ethno-lite", „self-ethnography” czy „glassnography" (gdy respondenci noszą okulary Google).


W niniejszym artykule wracamy do podstaw, aby przedstawić praktyczny przewodnik po tej dziedzinie.
Opowiemy o następujacych zagadnieniach:  

  • co sprawia, że etnografia to etnografia
  • co etnografią nie jest 
  • jak podejmować decyzje na podstawie wiedzy z badań etnograficznych