Insight Cloud

Insight Cloud to zawsze aktywna platforma, pozwalająca na gromadzenie wiedzy z wielu różnych źródeł i wskazywanie wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi informacjami, sposobów w jakie mogą zostać one dostosowane do potrzeb organizacji i zaktywizowane.

W jakim celu?

Insight Cloud to narzędzie, które należy stosować na etapie planowania procesu badawczego i aktywowania insightów, aby w pełni wykorzystać jego potencjał poprzez:

  • Podejmowanie szybszych decyzji i szybsze wprowadzanie inicjatyw na rynek;
  • Ocenę posiadanej wiedzy w kontekście istotnych kwestii biznesowych;
  • Stałe zdobywanie wiedzy i współpraca pomiędzy ekspertami, aby zwiększyć efektywność procesów myślowych;
  • Poznanie wiedzy zebranej przez inne działy firmy i unikanie niepotrzebnego powtarzania projektów;
  • Oszczędzanie czasu i zasobów dzięki szybkiemu dostępowi do najważniejszej wiedzy.

Jak to działa?

Na początek projektujemy i przygotowujemy Insight Cloud i przeprowadzamy szkolenie dla użytkowników. Następnie Ipsos przejmuje rolę „kuratora”, który ma za zadanie dokonać syntezy wyników projektów jakościowych i ilościowych, treści pochodzących z mediów społecznościowych, czy badań wtórnych, aby w multimedialny i narracyjny sposób przedstawić ich istotę. Wyniki różnych projektów są ze sobą łączone i analizowane w szerszym kontekście, a następnie poddawane ocenie najważniejszych interesariuszy w ramach crowdsourcingu. Zdobywana w ten sposób wiedza jest następnie poddawana kolejnej syntezie i aktywacji za pomocą warsztatów i  doświadczeń.

Rozwiązanie Insight Cloud może być stosowane samodzielnie lub jako uzupełnienie istniejących systemów zarządzania wiedzą.

Co sprawia, że nasze rozwiązanie jest wyjątkowe?

Nigdy do tej pory nie mieliśmy dostępu do tak wielu wiadomości, co powoduje, że bardziej niż informacji potrzebujemy raczej inspiracji. Insight Cloud dostarcza ich i pozwala przekuć wiedzę na praktykę dzięki jedynej w swoim rodzaju usłudze oferowanej przez Ipsos zwanej „curation” (wyszukiwanie, filtrowanie, grupowanie i organizowanie, a następnie udostępnianie treści z określonego obszaru) . „Curation” pozwala na wykorzystanie technologii, ale przede wszystkim skorzystanie z doświadczenia odpowiednich ludzi, aby zrozumieć zebrane informacji i wspólnie budować ekosystem wiedzy, z którego mogą skorzystać nasi klienci i współpracujące z nimi agencje, zwiększając swoją kreatywność, innowacyjność i wdrażając nowe pomysły w ramach organizacji.