Kim jesteśmy

Didier Truchot | Ipsos

W świecie ciągłej zmiany, w którym obecnie żyjemy, szczególnie ważna jest wiarygodna informacja umożliwiająca spokojne podejmowanie decyzji.

W Ipsos wierzymy, że nasi klienci potrzebują kogoś więcej niż dostarczyciela danych. Jesteśmy przekonani, że chcą pracować z partnerem zdobywającym dokładne i istotne informacje,  które można przełożyć na efektywne działanie. 

Dlatego nasi eksperci z pasją i ciekawością nie tylko dostarczają wyniki swoich badań, ale przede wszystkim przekuwają je na głębokie zrozumienie społeczeństw, rynków i ludzi.

W naszej pracy wykorzystujemy najnowsze zdobycze nauki, technologii i badawczego know how stosując zasadę bezpieczeństwa (SECURITY), prostoty (SIMPLICITY), szybkości (SPEED) i istotności (SUBSTANCE). 

Dzięki temu nasi klienci mogą działać szybciej, efektywniej i śmielej.

Sukces opiera się tu na prostej zasadzie: 

działasz bardziej efektywnie, jeśli masz pełną wiedzę

 

Didier Truchot,

Founder and Chairman of the Board of Directors

 

Film korporacyjny 2021

Kampania marki Ipsos