Kobiety w reklamie

Trzy na cztery badane przez Ipsos osoby zgadzają się ze stwierdzeniem, że reklama ma moc kształtowania tego, jak siebie nawzajem postrzegamy. Sposób przedstawiania kobiet w reklamie zmieniał się na przestrzeni dziesięcioleci: lata 50. i 60. pokazują kobiety w kuchni lub zarządzające rodziną, a lata 70. i 80. przedstawiają kobiety jako symbole seksu lub nieosiągalne wersje doskonałości. Dowiedz się, jaki ma to wpływ efektywność reklamy i postrzeganie marki!

Ponieważ obecnie dziewięć na dziesięć dziewcząt twierdzi, że porównuje się do obrazów w mediach, ważne jest, aby marki i marketerzy wzięli na siebie odpowiedzialność za przedstawianie kobiet w nowoczesny i pozytywny sposób. Ale czy taki sposób działania przełoży się na efektywność reklam? Czy marki, robiąc coś dobrego dla społeczeństwa, mogą jednocześnie poprawiać swoje wyniki biznesowe?


W poniższym artykule Ipsos zastanawia się, czy marki odniosą korzyści, gdy w reklamach będą w pozytywny i nowoczesny sposób pokazywały kobiety.

Kluczowe wnioski z artykułu to:

  • Gdy reklamy pozytywnie przedstawiają kobiety, istnieje zwiększone prawdopodobieństwo, że wpłynie to pozytywnie na długoterminową relację konsumentek z marką, a także na krótkoterminową zmianę ich zachowań;
  • Rola i wizerunek kobiety w reklamie mogą wpływać na ocenę reklamy;
  • W poszczególnych kategoriach istnieją inspirujące przykłady pozytywnego przedstawiania kobiet w reklamie. 

 

Przeczytaj całą publikację Ipsos „Kobiety w reklamie”, aby dowiedzieć się, w jakim stopniu pozytywne przedstawianie kobiet w reklamie jest korzystne zarówno dla społeczeństwa, jak i dla rozwoju marki.