Otwarta bankowość – co o niej sądzą klienci?

Europejski rynek finansowy czeka zmiana związana z Dyrektywą PSD2 (Payment Services Directive 2). Dyrektywa ta ma na celu liberalizację i regulację rynku płatności

Europejski rynek finansowy czeka zmiana związana z Dyrektywą PSD2 (Payment Services Directive 2). Dyrektywa ta ma na celu liberalizację i regulację rynku płatności. Efektem nowego prawa będzie, między innymi,  umożliwienie przez banki podmiotom trzecim dostępu do konta bankowego klienta/danych klienta, za zgodą/na zlecenie tego klienta. Bank nie będzie już „właścicielem” danych klienta, a podmioty trzecie będą mogły skorzystać z takich danych w celu świadczenia potencjalnie lepszych produktów i usług.


Ale czy klienci są gotowi na te zmiany?
Przeprowadziliśmy testy kilku, możliwych do zaoferowania w ramach nowego prawa, usług otwartej bankowości. Zapytaliśmy klientów o atrakcyjność tych usług, o ich obawy, a także o to, kogo oczekiwaliby w roli dostawcy tych usług oraz jakiemu dostawcy mogliby zaufać.
Przeprowadziliśmy również segmentację klientów  z punktu widzenia stopnia ich otwartości na nowe usługi  związane z otwartą bankowością.


W ramach badania przetestowaliśmy następujące use casy:
a) porównywarkę finansową - usługę  porównującą ceny i koszty produktów finansowych, wykorzystującą dane transakcyjne i behawioralne klienta po to, aby zarekomendować produkty i usługi finansowe dopasowane do jego potrzeb;
b) aplikację finansową typu all-in-one, która dzięki dostępowi do wszystkich posiadanych przez użytkownika produktów pomaga mu w zarządzaniu finansami osobistymi;
c) przyspieszenie wniosków o kredyt - usługa umożliwiająca klientowi szybsze wnioskowanie o wydanie karty kredytowej czy przyznanie pożyczki dzięki dostępowi kredytodawcy do historii transakcji klienta;
d) płatności bezpośrednie - usługę pozwalająca klientom na dokonywanie płatności za zakupy online lub w sklepie stacjonarnym za pomocą środków z konta bankowego bez konieczności użycia karty kredytowej lub debetowej.


Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej na temat wyników badania
Napisz na adres: [email protected]