Ścieżka zakupowa (Path to Purchase)

Narzędzie to pozwala zrozumieć proces zakupowy po to, aby zoptymalizować strategię kontaktów z marką: dowiadujemy się dzięki temu, których mediów należy użyć, po co i kiedy.

W jakim celu?

Aby poznać proces podejmowania decyzji zakupowych przez konsumentów, koncentrując się na ich emocjach, zachowaniach i motywacjach.

Jak to działa?

Podczas dwugodzinnego wywiadu odtwarzamy indywidualny proces zakupowy każdego respondenta. Dokonujemy szczegółowej eksploracji następujących aspektów procesu podejmowania decyzji o zakupie: funkcja, źródła wpływu, ewentualne problemy, wyniki marki, szanse dla marki. Podczas każdego wywiadu tworzymy szczegółową mapę ścieżki zakupowej.

Następnie dokonujemy analizy i syntezy tych indywidualnych map, tworząc ogólną mapę procesu decyzyjnego, który ilustruje najważniejsze wyniki badania i którą można z łatwością zaprezentować zainteresowanym stronom.

Dlaczego nasze rozwiązanie jest wyjątkowe?

Zastosowanie elementów grywalizacji podczas wywiadów zwiększa poziom zaangażowania respondentów, a tym samym pozwala na zebranie bardziej wnikliwych i szczegółowych obserwacji.