Warsztaty aktywacyjne

Warsztaty aktywacyjne to interaktywne sesje pozwalające przełożyć wnioski badawcze na działania i powiązać je z wynikami biznesowymi.

W jakim celu?

Dzięki szytym na miarę warsztatom możemy mieć pewność, że nasze rekomendacje zostaną wdrożone przez Klienta.

Warsztaty aktywacyjne mogą zostać wykorzystane w wielu różnych sytuacjach: w celu identyfikacji  insightów niezbędnych w procesie tworzenia innowacji, tworzenia nowych pomysłów, wykorzystania wyników segmentacji w praktyce czy budowania kluczowych elementów marki.

Jak to działa?

Nasze sesje warsztatowe prowadzimy we współpracy z zespołem Klienta i zachęcamy do włączenia do nich wszystkich najważniejszych interesariuszy. Dzięki swojemu wysoce praktycznemu charakterowi pozwalają one wykorzystać moc inteligencji zbiorowej organizacji, aby stworzyć plan działań biznesowych.

Co sprawia, że nasze rozwiązanie jest wyjątkowe?

  • Metody warsztatowe dopasowane do specjalistycznych metodologii badawczych Ipsos, np.  Segments to Life, Brand Activation czy Insight Accelerator
  • Oparte na konkretnej wiedzy - prowadzone przez ekspertów, którzy doskonale znają kontekst konsumencki i kluczowe wyniki badań.
  • Odpowiednio zaplanowane, zorganizowane i profesjonalnie przeprowadzone przez wyszkolonych moderatorów.

Opinie klientów z branży FMCG:

„Muszę przyznać, że nigdy nie brałem udziału w lepszym warsztacie. Wnikliwe i doskonałe prezentacje, świetne moderowanie. Niesamowite wsparcie wizualne i materiały pomocnicze. A co najważniejsze – zorientowanie na działania i rezultaty, dzięki czemu byliśmy w stanie stworzyć trzy bardzo dobre pozycjonowania w zaledwie jeden dzień. “

„Mój dyrektor marketingu stwierdził, że pracuje już od 15 lat w tej branży i zawsze przerażały go długie prezentacje na temat potrzeb, zwyczajów i postaw, ale ta była świetna - wnikliwa, a przy tym lekko zaprezentowana".