Benchmarking Quality, Product, and Buyer Experience | Automotive | Ipsos
Quality Measurement

Benchmarking Quality, Product, and Buyer Experience

OUR SOLUTIONS
Meranie na základe očakávaní zákazníkov a typu vlastníctva vozidla.

Porozumieť tomu, ako ste na tom v porovnaní s kľúčovými konkurentmi, je rozhodujúce pre rozvoj trhových stratégií, zdokonaľovanie produktov a navrhovanie lepších vozidiel. Ipsos pravidelne realizuje dva globálne benchmarkové programy s cieľom kontinuálne poskytovať prehľad a insighty automobilového priemyslu.


Quality Club

V programe Quality Club, fungujúcom vo viac ako 10 krajinách, každoročne zbierame spätnú väzbu od stoviek tisícov zákazníkov spoľahlivým a flexibilným spôsobom. Naše dotazníky boli navrhnuté s orientáciou na zákazníka tak, aby zhromaždili všetky diagnostické informácie pre potreby konštrukčných a výrobných tímov, kvalitárov aj produktových dizajnérov a umožnili im tak pochopiť, ako vnímajú kvalitu ich zákazníci a spoznali tak príčiny ich prípadnej nespokojnosti v záujme následnej implementácie nápravných opatrení.


Štúdia medzi majiteľmi nových áut (NCBS)

V rámci automobilového odvetvia sa zameriavame na detailné porozumenie správania zákazníkov a ich postojov voči automobilovým značkám po nákupe nového vozidla. Tieto štúdie tak pomáhajú odhaliť, ako zákaznícka skúsenosť s rôznymi značkami ovplyvňuje ich ďalšie nákupné správanie, opakovaný nákup a ochotu produkty či značky odporučiť. Programy NCBS sa zaoberajú kľúčovými aspektami v procese nakupovania, ktorými sú napríklad konsideračný set/zvažované značky a modely, dôvody ku kúpe a dôvody pre odmietnutie. Pričom komplexne pozerá na zákaznícku spokojnosť s aktuálnymi vlastnosťami produktov, vodičské zvyky, profily nakupujúcich a imidž značiek a vozidiel – t. j. kľúčové indikátory lojality a vzťahu ku značke. Analyzovať všetky tieto dáta od zákazníkov, ktorí si zakúpili nový automobil, pomáha pochopiť ich očakávania od produktu a zistiť, s akými vozidlami vaši zákazníci svoje nové vozidlo porovnávajú.

Kľúčovou výhodou klubu oproti bežnej syndikovanej benchmarkovej štúdii je v tom, že pracuje s overenou databázou kontaktov priamo od zapojených výrobných firiem. Vďaka tomu môžu dáta prejsť prísnou kontrolou týkajúcou sa presnosti a veľkosti vzorky, konzistencie zberu dát a transparentnosti ich spracovania a reportovania.


Metodológia Quality Feedback System (QFS)

Ipsos využíva viacero prístupov regrutácie zákazníka na to, aby sa zúčastnil našej podrobnej, avšak stále zákaznícky prívetivej štúdie vždy s ohľadom na lokálne preferencie a kultúrne špecifiká. Odhliadnuc od konkrétnej metódy ako zákazníka kontaktujeme (napríklad e-mailom, SMS správou, apod.), všetci následne prejdú globálne konzistentnou benchmarkovou štúdiou. Spätnú väzbu zákazníkov môžu naši klienti z oblasti automotive vidieť v priebehu 24 hodín na najmodernejšom reportingovom portáli Quality Connection™. Vďaka nášmu reportingu môžete sledovať ako analýzu na úrovni respondentovho VIN kódu (pozn. Vehicle Identification Number) až po súhrnné výsledky na dashboardue, kde je možné porovnávať výsledky a ich trend pre jednotlivé modely, značky krajiny či regióny.

Ipsos Comprehensive Quality Practice | Quality Measurement