Ipsos Update - Október 2020

Rast značky, budúcnosť peňazí, marketing v časoch plných zmien - to všetko sú témy, ktoré sú súčasťou aktuálne zhrnutia z oblasti výskumu a noviniek z Ipsosu po celom svete.

TitleAko dosiahnuť rast značky v uvedomelom a zároveň neuvedomelom svete? Toto je ústredná otázka štúdie Tanec s dualitou, ktorá podáva úplný obraz o ľudskom rozhodovaní. Závery vytvorené na základe vedeckého výskumu ukazujú, že tento proces nie je ani striktne automatický, ani deliberatívny, ale adaptívny, pričom naše rozhodnutia vychádzajú z kontinua. Náš tím hovorí o tom, ako môžu značky ovplyvňovať vzťahy so zákazníkmi a rozhodnutia, ktoré z nich vyplývajú.

Marketing v časoch plných zmien prehodnocuje základné motivácie nákupu v súvislosti s COVID-19. Hoci je pravda, že sa môže zmeniť spôsob, akým ľudia značky nakupujú, ale je menej pravdepodobné, že sa zmenia príčiny ich nákupu.

Firmy budú neoddeliteľnou súčasťou procesu ozdravenia spoločnosti po skončení krízy. V článku Zaujatie stanoviska v časoch koronavírusu zdôrazňujeme, ako verejnosť vníma firmy v kontexte globálnej pandémie, a to pomocou prípadových štúdií z Francúzska, Japonska a USA.

Ďalšia štúdia, Väčšie inovácie si vyžadujú väčšie dáta, sa zameriava na inovačný výskum, ktorý už dlho ukazuje na to, že skutočnými priekopníkmi a inovátormi sú „lead users“ - nie výrobcovia alebo producenti. Prečítajte si, ako naša nová metodika Innovation Spaces pomáha objavovať nové potreby aj nové riešenia prostredníctvom sociálnych dát a algoritmov umelej inteligencie.

Posledné vydanie našej série What the Future skúma náš vzťah k peniazom. Skutočné alebo virtuálne, hotovosť alebo kryptomeny, peniaze budú vždy znamenať moc. Otázka je, koľko sa toho za posledné obdobie zmenilo, ktorý smerom sa tento vývoj uberé a ako rýchlo sa tieto zmeny dejú. Prečítajte si o tom, ako pandémia urýchľuje súčasné trendy a otvára nové otázky.

Výsledky septembrového prieskumu What Worries the World? potvrdzujú, že COVID-19 je hlavnou obavou spoločností počas posledných šiestich po sebe nasledujúcich mesiacoch. Tieto obavy sú obzvlášť veľké v ázijsko-pacifickom regióne. Pozrite sa s nami na to, ako koronavírus formuje obavy v 27 krajinách sveta a aký názor majú obyvatelia týchto krajín na vývoj situácie v ich domovine.

Spoločnosť