Ipsos Update - Desember 2019

Denne månedens Ipsos Update gir deg noe av vår nyeste forskning og analyse fra Ipsos i hele verden om fremtidens mobilitet, verdenspolitikk og global infrastruktur.

Mobility | Infrastructure | Sustainability | Threats | Online sample | Gender | Ipsos UpdateNy teknologi endrer allerede måten vi kjører på. Vår nyeste rapport the future of mobility presenterer nye data fra 10 land om nøkkeltrender innen mobilitet: automatisk kjøring, elektrifisering og delt mobilitet. Rapporten finner bred støtte for nye former for mobilitet, men flere spørsmål står ubesvart. Utsiktene for automatisk kjøring avhenger av sikkerhetshensyn, og delt mobilitet har fortsatt en vei å gå før de blir et mainstream alternativ. Det er midlertidig sterk støtte for elektriske kjøretøy over hele verden, selv om ladeteknologien sår tvil flere steder. 

Faktisk har lading av elektriske kjøretøy den laveste vurdering av alle infrastruktursektorer målt over hele verden, ifølge vår 2019 Infrastructure Index for 2019 over 28 land. Totalt sett sier 37% at de er fornøyd med landets infrastruktur, men det er forskjeller etter land og mellom sektorer. I år har lokale veinett blitt erstattet av solenergi infrastruktur som det prioriterte investeringsområdet. Og for fremtidig infrastrukturplanlegging, mener folk at miljøpåvirkning og kvalitet er de viktigste faktorene.

Undersøkelsen Throwaway World finner at forbrukere stadig ber om tiltak for å møte den økende utfordringen med plast og emballasjeavfall. I undersøkelsen sier 7 av 10 mennesker rundt om i verden at engangsplastikk bør forbys, og 8 av 10 mener produsenter bør være forpliktet til å forbedre resirkulering og gjenbruk av emballasjen de produserer.

Over til vår to-delte undersøkelse i 24 land om verdenspolitikk. Den første delen finner at 8 av 10 mennesker tror verden har blitt farligere det siste året, spesielt de i Latin-Amerika. Rapporten utforsker folks syn på de største globale truslene i dag og nivåer av befolkninger tillit til sine myndigheter. Den andre delen utforsker spørsmålet om innflytelse på dagens og fremtidige verdensorden og finner at folk verden over er splittet om USAs eller Kinas økonomiske og politiske modell er den beste. Canada kommer på topp når det gjelder opplevd positiv innflytelse på verdensforhold, etterfulgt av Frankrike og Tyskland.

Vi presenterer Ipsos syn på online survey sampling i en ny white rapport, som fokuserer på hvordan man kan sikre kvalitet gjennom hele prosessen og utfordringene og fallgruvene i et stadig mer komplekst online landskap. Den argumenterer for at ettersom sampling er grunnlaget for dataene og innsikten som kan påvirke store beslutninger, er en ekspert håndtering av dem kritisk for pålitelige og nøyaktige resultater.

Hva bidrar til og hva hindrer likestilling? Studien vår fra 26 land gjør en rekke funn på tvers av landene, men i alt fremstår arbeidsgivere som ikke adresserer kjønnslønnsgapet som den største barrieren.