Ipsos Update – Februar 2021

Februarutgaven inneholder blant annet artikler om hverdagen under pandemien fra matvaner til entreprenørskap, demokrati og USA, dypdykk om Frankrike, bekymringer i verden og mye mer.

Et stort flertall av innbyggerne i 30 land rapporterer om endringer i kosthold, treningsnivå, alkoholforbruk eller røyking siden pandemien startet, med nesten en tredjedel som rapporterte vektøkning. Vår globale undersøkelse ser på hvor sunne vanene våre har vært i løpet av denne tiden og ser nærmere på holdningene til diett og avslører enkelte forskjeller mellom land. Her kan vi lese fakta i Norsk Monitor for data før koronapandemien og nyere undersøkelser under pandemien med data for Norge.
En annen global undersøkelse setter søkelys på hvordan forbrukervaner har tilpasset seg i detaljhandels- og hotellsektoren. Med data fra over 28 land ser vi at nesten en fjerdedel (23%) sier at de kjøper take away-mat fra sine lokale restauranter oftere, og nesten halvparten (45%) har gjort online-kjøp oftere. Der har vi også spurt befolkning i Norge og sammenliknet med resten av verden.
Gründervirksomhet er også påvirket. I vår studie på tvers av 28-land ser vi at entreprenørskap er absolutt levende i disse utfordrende tider. Enten av nødvendighet eller en ny interesse, sier tre av de som har startet en virksomhet det siste året at de har blitt motivert av pandemien. Vi ser på gründeregenskapene og ambisjonene til mennesker i disse landene og undersøker forskjeller mellom demografiske grupper.

I en ny artikkel reflekterer vi over panelers roller i fremtidens markedsundersøkelser. Vi definerer de fem pilarene for å ivareta høy kvalitet på paneler, noe som er avgjørende når det benyttes mange flere kanaler for å få tilgang til respondenter og samle inn data.

“Now or Never” er tittelen på vår nye Ipsos Flair-rapport om det franske samfunnet. Landet er preget av mye negativitet i begynnelsen av 2021. Denne grundige rapporten fremhever noen av de mest presserende spørsmålene og områdene for hastetiltak. En rekke av de nyeste forbrukertrendene, fra merkevarebygging til e-handel og telemedisin, blir diskutert av Ipsos-eksperter. 

I USA tiltrådte Joe Biden forrige måned med et løfte om å bringe Amerika sammen. Våre meningsmålinger og analyser viser de første reaksjoner fra befolkningen på den nye presidenten. I tillegg gir vi et dypdykk i det amerikanske samfunnet i den nye utgaven av What the Future on Democracy.

Vår siste What Worries the World studie gir en viktig kontekst her. Vi ser at fremtidstroen i USA er på et lavpunkt, med 75% av amerikanerne som sier at landet deres går i feil retning. Det viser også at koronavirus-bekymringene ikke avtar i de 27 landene som dekkes - faktisk er det på sitt høyeste punkt siden mai 2020. På den annen side viser økonomiske indikatorer fra vår globale forbrukertillitstudie noe forsiktig optimisme i januar.

Samfunn