Ukens tall #26: 2 av 3 unge voksne tror ikke på Gud

Ipsos har spurt befolkningen om de tror på Gud.

uke 26 front

Gjennom samfunnsundersøkelsen Ipsos’ Norsk Monitor har vi spurt befolkningen om deres gudstro siden undersøkelsen startet i 1985. I den nyeste undersøkelsen oppgir 66 % av unge voksne (25-39 år) at de ikke tror på Gud og kun 1 av 5 at de er troende. Andelen troende i denne aldersgruppen har sunket med 12 prosentpoeng siden 2013. 
Aldersgruppen over 60 år skiller seg ut ved at over 1 av 3 oppgir at de tror på Gud. Også denne gruppen følger imidlertid den synkende trenden; andelen blant de over 60 år som tror på Gud har sunket med 11 prosentpoeng siden 2013.  

graf uke 26Les mer om Ipsos' Norsk Monitor her.

Samfunn