Ukens tall #45: Reduksjon i hvilken alder som regnes som «eldre» i arbeidslivet

Årets Norsk seniorpolitisk barometer viser en reduksjon i hvilken alder som regnes som «eldre» i arbeidslivet.

Gjennom Norsk seniorpolitisk barometer måles alderen for når man regnes som «eldre» i arbeidslivet. I år anslås denne gjennomsnittsalderen til 58,4 år blant yrkesaktive, dvs. en reduksjon på gjennomsnittlig ett år siden 2018 (59,4 år).

uke 45 2020

Norsk seniorpolitisk barometer gjennomføres årlig av Ipsos på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk (SSP). Årets barometeret kartlegger oppfatninger og holdninger til seniorer og andre seniorpolitiske spørsmål i arbeidslivet blant yrkesaktive.

Klikk her for mer informasjon. 

Les artikkelen om lanseringen av Norsk seniorpolitisk barometer 2020.

Samfunn