Ukens tall #46: Hvis en vaksine mot Covid-19 var tilgjengelig ville 74 % av de spurte tatt den

I en ny global undersøkelse fra Ipsos svarer 74 % av de spurte at de er helt eller delvis enig i at de ville tatt en vaksine mot Covid-19, hvis den var tilgjengelig.

I en fersk Global Advisor-utgivelse, har Ipsos spurt befolkningen i 27 land om de ville tatt en Covid-19 vaksine, hvis den var tilgjengelig. 74 % av de spurte svarer at de er helt eller delvis enig i at de ville tatt en Covid-19 vaksine, hvis den var tilgjengelig.

uke 46 2020Denne utgivelsen utforsker om det å være nølende mot vaksiner er forankret i individuell tro og oppfatning, eller om den største påvirkningen kommer fra sosiale, kulturelle eller politiske drivere. Les mer her.

Samfunn