Ukens tall #47: 4 av 5 nordmenn vil ikke betale for å bruke Facebook uten annonser

I november har Ipsos spurt befolkningen om deres villighet til å betale for annonsefrie versjoner av sosiale medier

uke46'23

Resultatene viser at 79 % av befolkningen sannsynligvis/definitivt ikke vil betale for en annonsefri versjon av Facebook. Kun 8 % svarte at de helt sikkert eller sannsynligvis er villige til å betale. Andelen som ikke er interessert i å betale for annonsefri Instagram er lavere enn tilfellet er for Facebook, 63 % vil sannsynligvis/definitivt ikke betale for bildedelingstjenesten. 

Villigheten til å betale for annonsefrie versjoner av sosiale medier er klart høyest blant unge i aldersgruppen 18-29 år. I denne gruppen svarer 26 % at de helt sikkert eller sannsynligvis ville betalt for Facebook, mens andelen er 27 % for Instagram. Blant nordmenn over 40 år er betalingsvilligheten svært lav; enten det er Facebook eller Instagram svarer kun 2 % at de helt sikkert eller sannsynligvis ville være villige til å betale.

Har du behov for en rask undersøkelse med tilgang til landsrepresentativt utvalg av befolkning? Les her for mer informasjon
 


Motta Ukens tall hver fredag - Meld deg på her

Mer innsikt om Medier & Underholdning

Samfunn