Ukens tall #50: 2 av 3 mener leger er pålitelige

Ipsos har spurt befolkningen om hvor pålitelige eller upålitelige de mener ulike yrkesgrupper er.

Uke 50 21

Ipsos har spurt befolkningen om hvor pålitelige eller upålitelige de mener ulike yrkesgrupper er, som blant annet leger, ansatte innen bank/finans, politikere, lærere etc.
Fra resultatet kom det fram at 68 % anså leger som pålitelige, 20 % svarte i den midtre kategorien av skalaen, mens 10 % svarte i den nedre delen av skalaen og anså leger som upålitelige. 
Blant de ulike aldersgruppene var det en høyere andel blant de mellom 18 og 29 år som anså leger som upålitelige, og en høyere andel blant de over 60 år som mente at leger var pålitelige. 
Graf uke 50


Vi i Ukens tall-teamet ønsker alle våre mottakere en riktig god jul, og et godt nyttår. Vi er tilbake med Ukens tall fra uke 1 i 2022. 
 

Mer innsikt om Utdannelse

Samfunn