Een verhitte discussie

We maken een recordzomer mee, met watertekorten, droogte en ‘code oranje’. Het klimaat verandert. Maar niet iedereen is even bezorgd over de opwarming van de aarde.

Schrijver(s)
  • Sjoerd van Heck Public Affairs, the Netherlands
Get in touch

boy hugging tree with heart on itDe aarde is aan het opwarmen. En flink ook. Als we niks doen, stijgt de temperatuur met meer dan 1,5 graden de komende 20 jaar. Dat staat in het nieuwe (deels al uitgelekte) rapport van de Verenigde Naties.

Een meerderheid van de Nederlandse burgers is hier bezorgd over. Uit onze recente peiling blijkt dat 70% van de Nederlanders de opwarming van de aarde ‘problematisch’ vindt. Ongeveer een vijfde (22%) ziet geen probleem.

Dat is misschien ook niet gek, tijdens een ‘recordzomer’ gekenmerkt door hittegolven. En dan is er nog de ophef over de terugtrekking van de VS uit het Klimaatakkoord van Parijs door toedoen van president Donald Trump. Zorgen alom, en niet alleen in Nederland: vergelijkbare peilingen laten zien dat burgers van andere Europese landen zich ook in grote mate druk maken over het klimaat.

graph1

 

Hoax?

Opvattingen over klimaatverandering volgen politieke tegenstelling: linkse mensen zijn bezorgder over de opwarming van de aarde dan rechtse mensen. Vooral aanhangers van GroenLinks en D66 vinden de opwarming van de aarde problematisch.

Van de PVV’ers ziet een derde (35%) geen probleem. Aanhangers van Thierry Baudet (Forum voor Democratie) zijn verdeeld: ruim de helft (56%) vindt de opwarming van de aarde problematisch terwijl ongeveer vier op de tien (43%) denken dat het allemaal wel zal meevallen. Baudet zelf lijkt geen twijfel te kennen. Op Twitter liet hij al eens vallen dat er helemaal geen toename is in extreme weeromstandigheden. En in een debat beschreef hij het Klimaatakkoord van Parijs als een “grote hoax.”

Klimaatakkoord
Hoogopgeleiden zien, meer dan de gemiddelde Nederlander, de negatieve gevolgen van de opwarming van de aarde. Datzelfde geldt voor ouderen. Maar bezorgdheid over de opwarming van de aarde speelt onder Nederlanders van alle leeftijden en opleidingsniveaus.

In een poging om tot oplossingen te komen koos de Nederlandse regering voor een beproefd recept: polderen. Het Nederlandse Klimaatakkoord dat daaruit voortkwam is (nog) niet veel meer dan een voorlopig akkoord op hoofdlijnen. Weinig concreet, dus.

Mede daarom, waarschijnlijk, is er veel steun voor het akkoord. Uit onze peiling blijkt dat 56% van de Nederlanders achter het Klimaatakkoord staat. Maar die steun kan dus ook snel weer afbrokkelen, zeker zodra bekend wordt hoe de kosten van de verduurzaming gedeeld worden.

graph2

 

Links-Rechts
Aanhangers van D66 en GroenLinks zijn het meest enthousiast over het Klimaatakkoord, terwijl PVV’ers en aanhangers van Forum voor Democratie verdeeld zijn over de vraag of ze het een goede of slechte zaak vinden dat er een Klimaatakkoord gesloten is. 

Ook hier zien we dus de klassieke links-rechts tegenstellingen terug. Zoals wel vaker met politieke kwesties zitten burgers niet op één lijn. Ook niet als het om het klimaat gaat.

Neem voor meer informatie over dit onderzoek contact op met Sjoerd van Heck ([email protected])
 

Eerdere artikelen in deze serie

Onderzoekverantwoording
Deze gegevens zijn gebaseerd op onlineonderzoek onder een representatieve steekproef van 1440 stemgerechtigde Nederlanders. Afwijkingen tussen de samenstelling van de steekproef en de samenstelling van de Nederlandse stemgerechtigde bevolking op de kenmerken leeftijd, geslacht, opleiding, regio, werkzaamheid en stemgedrag bij de laatste landelijke verkiezingen (de Tweede Kamerverkiezingen 2017) zijn door middel van een weging gecorrigeerd.
De gegevens zijn verzameld van vrijdag 27 juli tot en met maandag 30 juli 2018.
‘Aanhangers’ van partijen zijn gedefinieerd als respondenten die in onze huidige peiling aangeven van plan te zijn op een bepaalde partij te stemmen als er morgen Tweede Kamerverkiezingen zouden zijn.

 

 

 

 


 

Schrijver(s)
  • Sjoerd van Heck Public Affairs, the Netherlands

Maatschappij