Peiling: Bekendheid Provinciale Statenverkiezingen stijgt verder | Kieswijzers belangrijkste bron van informatie | Pessimisme over economie neemt af

Bekendheid Provinciale Statenverkiezingen stijgt verder | Kieswijzers belangrijkste bron van informatie |Pessimisme over economie neemt verder af

Schrijver(s)
  • Sjoerd van Heck Public Affairs, the Netherlands
Get in touch

In deze editie van de Ipsos Maatschappelijke Barometer (uitgevoerd tussen 17 en 27 februari): 
•    Bekendheid Provinciale Statenverkiezingen stijgt verder
•    Kieswijzers belangrijkste bron van informatie verkiezingen
•    Economisch pessimisme neemt verder af

 

Tweederde van de Nederlanders bekend met Provinciale Statenverkiezingen

 Over twee weken (15 maart) zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. In de Ipsos Maatschappelijke Barometer meten we in hoeverre Nederlanders bekend zijn met deze verkiezingen en wat zij hier inhoudelijk van weten.

Twee op de drie Nederlanders (65%) weten dat er verkiezingen zijn voor de Provinciale Staten. Eind januari – nog voor de aftrap van de campagnes – wist nog maar de helft van alle Nederlanders (49%) dat deze verkiezingen dit jaar plaatsvinden. 

 

ps23-2

Jongeren zijn het minst bekend met de verkiezingen: 44% van de Nederlanders tot en met 34 jaar weet op dit moment dat er Provinciale Statenverkiezingen zijn. Dit aandeel is laag, maar tegelijkertijd vergelijkbaar met 2019, toen 42% wist dat er verkiezingen waren. Daarbij is de bekendheid onder jongeren afgelopen maand gegroeid: eind januari wist nog maar een kwart van de jongeren (28%) van het plaatsvinden van de verkiezingen. 

 

Bekend

De waterschappen zijn een stuk minder bekend onder de Nederlandse populatie. Onze data onderschrijven dit: twee op de vijf Nederlanders (42%) weten dat er waterschapsverkiezingen zijn. Vergeleken met de vorige waterschapsverkiezingen in 2019 is de bekendheid nu – twee weken voor de verkiezingen – nipt lager (46% in 2019). Net als bij de Provinciale Staten, zijn ook hier de jongeren het minst geïnformeerd (26%). 

 

Kieswijzers blijven belangrijkste bron voor informatie verkiezingen

Des te dichter we bij de verkiezingen zijn, des te belangrijker de vraag wordt hoe Nederlanders – en dan met name de Zwevende Kiezer – zich informeren over de verkiezingen. Online kieswijzers – zoals Kieskompas of Stemwijzer – worden het meest ingezet als informatiebron: twee op de vijf Nederlanders (41%) informeren zich hoofdzakelijk middels een dergelijke stemhulp. Verder volgen drie op de tien Nederlanders (31%) berichtgeving in de landelijke media als bron van informatie over de verkiezingen. 

 

Informatiebron PS23

Jongeren informeren zich vaker dan de gemiddelde Nederlander via familie en vrienden of via sociale media (beide 22%). Ouderen (70+) informeren zich juist vaker dan gemiddeld via de landelijke media (49%).

 

Zorgen om inflatie blijven maar economisch pessimisme neemt af

Sinds april 2022 meten we in de Maatschappelijke Barometer de zorgen over inflatie en de mate waarin Nederlanders hun gedrag erop hebben aangepast. Zorgen over inflatie waren vooral tijdens de zomermaanden groot, maar nu lijken deze zich enigszins te stabiliseren. 
Dat betekent niet dat de zorgen weg zijn. Drie op de vier Nederlanders (75%) maken zich momenteel zorgen om de stijgende inflatie in Nederland. Onder hoge inkomens liggen deze zorgen lager dan gemiddeld; hiervan maakt twee derde (68%) zich zorgen. 

 

inflatie zorgenNadat het kabinet koopkrachtmaatregelen, waaronder het energieprijsplafond, aankondigde daalde het aantal Nederlanders dat zegt moeite te hebben om rond te komen. Op dit moment ligt dat aandeel nog steeds wel op 44%. Nederlanders met lage inkomens hebben de meeste moeite met rondkomen: drie vijfde (62%) van deze groep zegt door de stijgende inflatie meer moeite te hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.

Het pessimisme over de economie neemt verder af. Ruim een kwart van alle Nederlanders (28%) verwacht dat de eigen financiële situatie de komende 12 maanden verslechtert. Eind augustus – voor de aankondiging van het prijsplafond – was dit economisch pessimisme bijna dubbel zo hoog (51%).

 

Economisch vertrouwenOok wat betreft de verwachtingen over de economische situatie, neemt het pessimisme gestaag af. Waar op het hoogtepunt in augustus zeven op de tien Nederlanders (72%) verwachtten dat de economische situatie zou verslechteren, is dat inmiddels gedaald naar iets minder dan de helft (44%). 
Het is echter de vraag, nu de inflatie weer toeneemt, of het voorzichtige herstel van het economisch vertrouwen standhoudt.    

 

Onderzoeksverantwoording 

De data zijn gebaseerd op online onderzoek van Ipsos onder een representatieve steekproef van de Nederlandse stemgerechtigde bevolking (n = 5.291) tussen 17 en 27 februari 2023. Afwijkingen tussen de samenstelling van de steekproef en de samenstelling van de Nederlandse stemgerechtigde bevolking op de kenmerken leeftijd, geslacht, opleiding, regio, werkzaamheid en stemgedrag bij de laatste landelijke verkiezingen (de Tweede Kamerverkiezingen van 2021) zijn door middel van een weging gecorrigeerd.

 

Meer informatie

Deze peiling is onderdeel van de maandelijks terugkerende Maatschappelijke Barometer
Neem voor meer informatie over dit onderzoek contact op met Sjoerd van Heck ([email protected]).
 

Schrijver(s)
  • Sjoerd van Heck Public Affairs, the Netherlands

Meer inzichten over Publieke Sector

Maatschappij