Encyklopedia Ipsos: Connected Health

Systemy opieki zdrowotnej poddawane są coraz większej presji, aby obniżać koszty i jednocześnie poprawiać jakość usług świadczonych pacjentom. Odpowiadając na tę presję, sektor opieki zdrowotnej rozwija kolejne nowe usługi opisywane jako "poza pigułką"

Encyklopedia Ipsos: Connected Health

Systemy opieki zdrowotnej poddawane są coraz większej presji, aby obniżać koszty i jednocześnie poprawiać jakość usług świadczonych pacjentom. Odpowiadając na tę presję, sektor opieki zdrowotnej rozwija kolejne nowe usługi opisywane jako "poza pigułką".

Większość z nich opiera się na nowych technologiach i stawia sobie za cel poprawę dostępności i jakości komunikacji ze służbą zdrowia.

Termin "Connected Health" obejmuje szeroką gamę produktów i usług. Najbardziej znane są urządzenia przenośne monitorujące stan zdrowia pacjentów oraz rozmaite aplikacje na smartfony. Pojawiają się jednak kolejne przełomowe rozwiązania, jak na przykład lek z cyfrowym systemem śledzenia regularności przyjmowania preparatu, czy czujniki dla osób chorych na astmę monitorujące zarówno przyjmowanie leków na astmę jak i jakość wdychanego powietrza. Telemedycyna stanowi  kolejny ważny obszar w tej dziedzinie.

Takie połączenie technologii z opieką zdrowotną może zwiększyć zaangażowanie pacjentów oraz konsumentów w sprawy zdrowia i przyczynić się do jego poprawy lub utrzymania. Rozwiązania te mogą także umożliwić lekarzom formułowanie zaleceń na podstawie większej wiedzy o pacjencie, niż tylko tej pochodzącej z okazjonalnych konsultacji. W ostatecznym rozrachunku usługi z obszaru Connected Health mogą umożliwić wcześniejszą diagnozę i interwencję, poprawić stan zdrowia pacjentów, zapobiegać chorobom a także zmniejszyć koszty opieki zdrowotnej.

Więcej informacji o Zdrowie