Encyklopedia Ipsos: Connected Health

Systemy opieki zdrowotnej poddawane są coraz większej presji, aby obniżać koszty i jednocześnie poprawiać jakość usług świadczonych pacjentom. Odpowiadając na tę presję, sektor opieki zdrowotnej rozwija kolejne nowe usługi opisywane jako "poza pigułką"

Systemy opieki zdrowotnej poddawane są coraz większej presji, aby obniżać koszty i jednocześnie poprawiać jakość usług świadczonych pacjentom. Odpowiadając na tę presję, sektor opieki zdrowotnej rozwija kolejne nowe usługi opisywane jako "poza pigułką".

Większość z nich opiera się na nowych technologiach i stawia sobie za cel poprawę dostępności i jakości komunikacji ze służbą zdrowia.

Termin "Connected Health" obejmuje szeroką gamę produktów i usług. Najbardziej znane są urządzenia przenośne monitorujące stan zdrowia pacjentów oraz rozmaite aplikacje na smartfony. Pojawiają się jednak kolejne przełomowe rozwiązania, jak na przykład lek z cyfrowym systemem śledzenia regularności przyjmowania preparatu, czy czujniki dla osób chorych na astmę monitorujące zarówno przyjmowanie leków na astmę jak i jakość wdychanego powietrza. Telemedycyna stanowi  kolejny ważny obszar w tej dziedzinie.

Takie połączenie technologii z opieką zdrowotną może zwiększyć zaangażowanie pacjentów oraz konsumentów w sprawy zdrowia i przyczynić się do jego poprawy lub utrzymania. Rozwiązania te mogą także umożliwić lekarzom formułowanie zaleceń na podstawie większej wiedzy o pacjencie, niż tylko tej pochodzącej z okazjonalnych konsultacji. W ostatecznym rozrachunku usługi z obszaru Connected Health mogą umożliwić wcześniejszą diagnozę i interwencję, poprawić stan zdrowia pacjentów, zapobiegać chorobom a także zmniejszyć koszty opieki zdrowotnej.

Więcej informacji o Zdrowie