Encyklopedia Ipsos: efekt halo

Efekt halo to nasze ogólne wrażenie na temat osoby, marki lub produktu wpływa na nasze odczucia i przemyślenia dotyczące ich konkretnych cech

Definicja

Nasze ogólne wrażenie na temat osoby, marki lub produktu wpływa na nasze odczucia i przemyślenia dotyczące ich konkretnych cech. Innymi słowy, efekt halo to tendencja do przenoszenia ocen (pozytywnych lub negatywnych) z jednego wymiaru na inny.

 

Przykładowo, w jednym z badań, ludzie uważani za atrakcyjniejszych byli jednocześnie oceniani jako przyjaźniejsi i bardziej godni zaufania. Postrzegana atrakcyjność może zatem mieć wpływ na odbiór wielu innych cech.

 

Jak rozpoznać, czy konsumenci wyciągają bezpodstawne wnioski dotyczące atrybutów marki – zwłaszcza, jeśli uważają, że marka jest szczególnie atrakcyjna lub nieatrakcyjna?”