Encyklopedia Ipsos: rzeczywistość wirtualna

Wirtualna rzeczywistość (VR) to obraz w wymiarze 3 D, stworzony przy wykorzystaniu technologii informatycznej, otaczający użytkownika i reagujący na jego działania. Zwykle dzieje się to przy użyciu specjalnych ekranów oraz okularów.

Istnieje już wiele sposobów wykorzystania rzeczywistości wirtualnej w badaniach i wykorzystanie to będzie się dalej rozwijać. W chwili obecnej rzeczywistość wirtualna jest już wykorzystywana w obserwacjach, testach konceptów czy produktów oraz raportowaniu (wykorzystanie insightów).


W badaniach wirtualna rzeczywistość może być stosowana w następujących obszarach:
• Badania shoperowe (testy layoutów sklepowych i konceptów)
• Testy konceptów reklamowych i promocyjnych (in-store & out of home)
• Testy konceptów produktów (ocena projektów)
• Rozwój konceptów produktów (tworzenie nowych projektów i nowych cech produktu)
• Obserwacja naturalnych zachowań (poprzez kamery 360)
• VR + neuronauka (angażowanie i pomiar reakcji mózgu na bodźce, eye tracking oraz rozpoznawania emocji z mimiki twarzy )