Globalne badanie trendów 2017

Postawy i zachowania konsumentów i obywateli na całym świecie. 23 kraje. 18 000 wywiadów. Ipsos prezentuje Global Trends Survey 2017.

Global Trends Survey to największe badanie trendów konsumenckich, analizujące postawy i zachowania ponad 18 000 konsumentów i obywateli w 23 kluczowych krajach na całym świecie. 
Poza technologią, demografią i zmianami środowiskowymi, które zostały ogólnie opisane w raporcie, zidentyfikowaliśmy osiem głównych globalnych trendów:

  1. Kryzys elit
  2. Wzrost znaczenia tradycji
  3. Podział optymizmu
  4. Walka o uwagę
  5. Poszukiwanie prostoty i kontroli
  6. Zdrowszy świat
  7. Trendy pokoleniowe
  8. Niepewność jutra jako nowa norma

W raporcie tym stworzono wyjątkowy obraz współczesnego świata i opisano trendy  w biznesie, społeczeństwie i polityce. Aby naprawdę zrozumieć dane, najlepiej jest przeglądać wyniki na stronie Ipsos Global Trends 2017.

 

Uwagi techniczne

Global Trends Survey 2017 to sondaż firmy Ipsos przeprowadzony na próbie 18 180 dorosłych osób w wieku 16-64 lat (w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie 18-64 lat) w okresie od 12 września do 11 października 2016 roku.

Jest to druga fala Global Trends Survey – poprzednia została przeprowadzona w roku 2013 w 20 krajach, a raport został opublikowany w 2014 roku.

Sondaż został przeprowadzony w internecie za pomocą internetowego panelu Ipsosa w 23 krajach: w

Argentynie, Australii, Belgii, Brazylii, Kanadzie, Chinach, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Indiach, Indonezji, Włoszech, Meksyku, Japonii, Peru, Polsce, Rosji, Afryce Południowej, Korei Południowej, Hiszpanii, Turcji i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Fala z 2014 roku objęła te same kraje, poza Indonezją, Meksykiem i Peru.

Sondaż objął ponad 1000 osób Australii, Brazylii, Kanadzie, Chinach, Francji, Niemczech, Indiach, Indonezji, Włoszech, Japonii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Około 500 osób wzięło udział w sondażu w Argentynie, Belgii, Polsce, Meksyku, Peru, Rosji, Arabii Saudyjskiej, Korei Południowej, Szwecji i Turcji.

Na bardziej rozwiniętych rynkach, na których penetracja internetu jest wyższa (powyżej 60% z niego korzysta), wyniki mogą zostać uznane za reprezentatywne dla ogólnej populacji osób pracujących.

Ale na rynkach rozwijających się, na których penetracja internetu jest niższa, wyniki powinny być traktowane jako reprezentatywne dla bardziej miejskiej, zamożnej populacji korzystającej z internetu.