Otwarta bankowość nadchodzi – co o niej sądzimy?

Coraz więcej informacji dotyczących naszego życia codziennego jest rejestrowanych cyfrowo. Informacje te są naszą własnością i możemy się nimi posługiwać z korzyścią dla nas samych. Stają się towarem, który ma swoją cenę. Na naszych oczach powstaje ekonomia oparta o dane osobowe.

Wyniki międzynarodowego badania Ipsos pokazują, że co szósty Polak byłby skłonny udostępnić swoje dane finansowe podmiotowi trzeciemu niebędącemu bankiem ani instytucją finansową z którą ma relację, aby móc korzystać z nowych usług, którym drogę otwiera Otwarta Bankowość.

Wraz ze wzrostem znaczenia naszych danych osobowych rosną też zagrożenia związane z ich nieuczciwym wykorzystywaniem. W świetle przypadków nadużyć w wykorzystaniu danych osobowych, wycieków informacji o klientach, które miały miejsce w ostatnich latach, bezpieczeństwo informacji stało się ważnym tematem debaty publicznej. Ścisłe regulacje dotyczące postępowania z danymi osobowymi są odpowiedzią na te wyzwania.

Open banking

Na bazie rozwoju ekonomii opartej o dane osobowe, a także w efekcie potrzeby uregulowania możliwości ich wykorzystywania, uchwalona została dyrektywa unijna Payments Services Directive 2. PSD2 wprowadza rozwiązania, których efektem ma być otwarcie sektora usług finansowych dla nowych graczy i nowy sposób bankowania przez konsumentów.  Jednymi z możliwych rozwiązań staną się:

  • porównywarka finansowa porównująca ceny i koszty produktów finansowych, wykorzystująca dane transakcyjne i behawioralne klienta po to, aby zarekomendować produkty i usługi finansowe dopasowane do jego potrzeb;
  • aplikacja finansowa typu all-in-one, która dzięki zintegrowanemu w jednej aplikacji dostępowi do wszystkich posiadanych przez użytkownika rachunków bankowych pomaga mu w zarządzaniu finansami osobistymi;
  • przyspieszenie procedury wnioskowania o kredyt – usługa wykorzystująca dane transakcyjne i behawioralne klienta po to aby przyspieszyć i ułatwić wnioskowanie o przyznanie pożyczki, która zarazem będzie lepiej dopasowana do potrzeb i możliwości klienta.
  • płatności bezpośrednie - usługa pozwalająca klientom na dokonywanie płatności za zakupy online lub w sklepie stacjonarnym za pomocą środków z konta bankowego bez konieczności użycia karty kredytowej lub debetowej.

Co Polacy myślą o tych usługach?

Do nowych usług podchodzimy jeszcze z rezerwą, co trzeci z nas miałby motywację, aby z ich skorzystać. Największymi zaletami w ocenie respondentów są szybkość, łatwość i wygoda. Postrzegane oszczędności w tym zakresie sprawiają, że co blisko co czwarty spośród badanych ocenia te usługi jako bardzo lub wyjątkowo atrakcyjne.

Należy zwrócić uwagę, że rozwiązania stosowane w bankowości elektronicznej i mobilnej dostępne dla klientów w Polsce należą do jednych z najbardziej zaawansowanych pod względem technologicznym w Europie.

Podstawową przeszkodą w rozwoju badanych usług jest postrzeganie ich przydatności i wymiernych korzyści z nich oraz obawy związane z udostępnianiem danych finansowych, z niepewnością w jaki sposób będą przetwarzane i czy pozostaną anonimowe.

Rola banków

Obawy związane z udostępnianiem danych finansowych zdecydowały, że badani nadal widzieliby banki jako najważniejszych potencjalnych dostawców nowych usług finansowych. Na dalszych miejscach uplasowały się znane marki kart i płatności oraz firmy obsługujące płatności.

„Banki powinny jednak pamiętać o rosnącym zaufaniu do firm obsługujących płatności elektroniczne. Co czwarty Polak widziałby taką firmę jako dostawcę nowych rozwiązań opartych na otwartym API (a jeszcze rok temu co piąty z nas powierzyłby świadczenie usług tym instytucjom). Brak działania w celu poszerzenia oferty o te nowe rozwiązania może spowodować, że banki prześpią moment, w którym realną konkurencją dla nich nie będą już tylko inne banki” – komentuje wyniki badania Andrzej Anterszlak Dyrektor Customer Experience w Ipsos.

Jeśli nie Open Banking to co?

Nowe dyrektywa unijna PSD2 reguluje rynek płatności, jednak rewolucja technologiczna nie musi być ograniczona wyłącznie do tego sektora. Ipsos postanowił sprawdzić potencjał rozwiązań opartych na Otwartych API w innych branżach. Okazuje się, że co czwarty Polak byłby zainteresowany usługą sugerującą najkorzystniejsze taryfy energetyczne na podstawie zużycia gazu i/ lub prądu. 15% z nas byłoby zainteresowanych usługą sugerującą najkorzystniejszą umowę z operatorem telefonii komórkowej na podstawie billingu i faktycznego zużycia danych. Otwarte API to szansa nie tylko dla bankowości.

 

O badaniu: Badanie zostało przeprowadzone przez Ipsos między sierpniem a październikiem 2018 roku metodą CAWI na łącznej próbie 21032 osób w wieku 18 lat i więcej, posiadających konto bankowe. Badanie obejmowało 21 krajach świata: Wielka Brytania, Brazylia, Kanada, Chile, Francja, Włochy, Japonia, Polska, Korea Południowa, Australia, Belgia, Niemcy, Hong Kong, Indie, Malezja, Meksyk, Holandia, Nowa Zelandia, Rumunia, Singapur, Peru. W każdym z badanych krajów próba wynosiła 1000 osób.