Ipsos Update - Január 2020

V tohtomesačnom Ipsos Update sa dozviete najnovšie výsledky prieskumu na tému kreativity a inovácie, NATO, o generácii Z v MENA a aj hĺbkové reporty na Austráliu, Brazíliu, Rusko a Spojené kráľovstvo.

Ipsos Update - Január 2020Prvé vydanie novoročného Ipsos Update zahŕňa úvahy viacerých krajín vo forme záverečných správ zo Spojeného kráľovstvaAustrálie a dve nové edície Ipsos Flair pre BrazíliuRusko. Každá z publikácií sa zaoberá hlavnými problémami, ktoré formujú dnešnú spoločnosť, politiku a spotrebiteľské správanie.

Ako Brazília zápasí s radom kríz, Ipsos Faire: Watercolour or Mosaic prezentuje krajinu z pohľadu prieskumníkov Ipsosu. Politická polarizácia, rastúci konzervativizmus a vysoká miera používania sociálnych sietí sú jednými z hlavných elementov utvárajúcich dnešnú Brazílsku spoločnosť. Zodpovednosť a účel značky sa pre spotrebiteľov stávajú čoraz dôležitejšími, kým organizáciám je pripomínané, aby nezabúdali na generáciu X.

Medzitým je hľadanie udržateľnosti témou tohtoročnej Ipsos Flaire správy z Ruska. Správa sa skúma, ako meniace sa postoje k udržateľnosti majú mnohonásobné následky na celý život v krajine. Spotrebiteľské správanie sa mení, keďže si čoraz viac spotrebiteľov želá demonštrovať zodpovedné správanie sa, napríklad vyhľadávaním produktov s obalom šetrným k životnému prostrediu. Značky sa musia snažiť získať a udržať si dôveru zákazníka v novo sa vyvíjajúcom hodnotovom systéme. Elektrické vozidlá a zdravá desiata sú taktiež súčasťou problematiky udržateľnosti v Rusku.

Ipsos MORI Almanac skúma náladu Britov vstupujúcich do roku 2020. Článok zahŕňa diskusie na rôzne témy, akými sú napríklad hranie počítačových hier, lokálna infraštruktúra, rozdiel v odmeňovaní žien a mužov a vegánstvo. Prieskum verejnej mienky ukázal, že Briti boli v roku 2019 liberálnejší čo sa týka morálnych otázok než v minulosti a pesimistickejší ohľadne budúcnosti.

Náš posledný prieskum o živote v Austrálii ukázal, že viac ako 8 z 10 respondentov si myslí, že by krajina mala byť morálnym lídrom vo svete, kým menej ako 1/4  je nespokojná s ich životnou úrovňou. Napriek všeobecne pozitívnym vyhliadkam, súčasné výzvy pre spoločnosť - vrátane vysokého rastu populácie a urbanizácie - vyvolávajú otázku, ako udržať štandardy obživy v budúcnosti.

Štúdia o generácii Z v MENA ukázala, ako prepojenosť a nástup tzv. „influencerskej generácie“ priviedla ľudí spoza hraníc bližšie k sebe. Mladí ľudia z oblasti MENA majú jedinečnú identitu, odlišnú od mileniálov, ktorí im predchádzali.

S dnešným zrýchleným spôsobom života častokrát očakávame okamžitú akciu a výsledky. Toto však nemusí nevyhnutne fungovať, pokiaľ ide o vytváranie skvelých kreatívnych nápadov a uvádzaie úspešných inovácií na trh. V štúdii Slowing down to be faster ukazujeme, ako čas na výskum a plánovanie čoskoro prinesie lepšie výsledky.

Inovácie nie sú iba doménou vedenia firiem, ale aj samotných spotrebiteľov. V štúdii Hacking hacks hovoríme o tom, ako dokážeme identifikovať nové nápady a koncepty pre zlepšenie produktov pred ostatnými pomocou metódy inovácií vedúcich používateľov AI.

Na konci roku 2019 náš globálny prieskum Global Advisor zistil, že 8 z 10 ľudí verí, že sa svet stal v posledných rokoch nebezpečnejším miestom. A keď sa pozrieme na vnímanie NATO, uvidíme rozšírené nepochopenie toho, ako táto bezpečnostná aliancia funguje, aké sú jej ciele a financovanie. Často sa to vníma ako sila dobra, ale podpora je nízka v kľúčových členských štátoch vrátane Nemecka, Francúzska, Talianska a Španielska.

Posledným bodom je sumár sveta prieskumu, kde sme zhrnuli rok 2019 v mesačnom prehľade výskumu Ipsos v priebehu celého roka, pričom sme vyzdvihli niektoré kľúčové fakty a čísla o problémoch roka, vrátane zamerania sa na starnúcu populáciu, rovnosť pohlaví a zmenu podnebia.

Spoločnosť