Ipsos Update - Januar 2020

Årets første Ipsos Update inneholder den nyeste forskningen og analysen fra Ipsos globalt, om kreativitet og innovasjon, NATO, Generasjon Z, og dybderapporter fra Australia, Brazil, Russland og Storbritannia.

Ipsos Update | Flair | Almanac | Innovation | Brexit | Sustainability | Generation Z | NATODen første utgaven av Ipsos Update i 2020 inneholder innsiktsrapporter fra land i hele verden, blant annet fra Storbritannia og Australia, og to nye utgaver av Ipsos Flair fra Brasil og Russland som begge gir innsikt i saker som er med på å forme samfunn, politikk og forbrukeratferd i landene.

Mens Brasil sliter med en serie kriser, presenterer lokale forskere fra Ipsos rapporten Watercolour or Mosiac. Den finner at politisk polarisering, økende konservatisme og høy bruk av sosiale medier er blant de mest sentrale utviklingstrekkene i landet. For merkevarer er samfunnsansvar stadig viktigere, og organisasjoner blir minnet på å ikke glemme Generasjon X.

Samtidig er In Search of Sustainability tema for denne måneden Ipsos Flair-rapport om Russland. Den fokuserer på hvordan endrede holdninger til bærekraft har flere konsekvenser for landet. Forbrukere ønsker i økende grad å handle ansvarlig, for eksempel ved å velge produkter med miljøvennlig emballasje, elektriske kjøretøy og sunn snacks. Merkevarer må tilpasse seg det nye klimaet for å vinne tilbake og holde på forbrukeres tillit.

Den nyeste utgaven i serien The Ipsos MORI Almanac utforsker stemningen i Storbritannia da det går inn i et nytt år. Rapporten inkluderer temaer som gaming, lokal infrastruktur, lønnsgapet mellom kjønnene, veganisme. Undersøkelser viser at briter er mer liberale i moralske spørsmål enn tidligere, og den viser generelt nedslående holdninger til fremtiden.

Vår siste forskning om Australia viser at færre enn en fjerdedel er misfornøyd med deres levestandard. Til tross for et generelt positivt syn på fremtiden, reiser utfordringene for samfunnet i dag - inkludert høy befolkningsvekst og urbanisering - spørsmålet om hvordan man skal opprettholde en høy levestandard for alle fremover.

Vår studie om Generasjon Z i MENA viser hvordan connectivity og fremveksten av en influencer generation har brakt mennesker på tvers av landegrensene tettere sammen. MENAs ungdom har en unik identitet, som er ulik den eldre generasjonen Millennials.

I en hverdag med et stadig høyere tempo, forventer vi ofte umiddelbar handling og resultater. Men slik fungerer det ikke nødvendigvis når det handler om å skape gode kreative ideer og innovasjoner. I Slowing Down to be Faster, viser vi hvordan det å ta seg tid til å forske og planlegge tidlig, til slutt vil gi bedre resultater.

Innovasjon er en prosess som ofte ikke kan drives av bedrifter alene, men som må ha forbrukere i sentrum. I Hacking Hacks diskuterer vi hvordan vi kan identifisere nye produktideer og konsepter gjennom den AI-drevne Lead User Innovation-metoden.

På slutten av 2019 fant vår siste Global Advisor-undersøkelse at åtte av ti mener verden har blitt farligere det siste året. Når vi vender oss til oppfatninger av NATO, finner vi en utbredt mangel på forståelse for hvordan sikkerhetsalliansen fungerer, dens mål og finansiering. Støtten er også liten i viktige medlemsland som Tyskland, Frankrike, Italia og Spania.

Til slutt, i A World of Research, oppsummerer vi 2019 med en måned-til-måned oversikt over Ipsos-forskning gjennom året, og plukker ut noen sentrale temaer for årets som har gått, inkludert fokus på aldrende befolkninger, likestilling og klimaendringer.