Ipsos Update – Juli 2021

Juli-utgaven inneholder blant annet artikler om holdning til flyktninger, LGBT+, FNs bærekraftsmål, digital helse, kreativitet i kommunikasjon og mye mer.

Ipsos Update July 2021

Her er en oversikt over innholdet du finner i Ipsos Update for juli 2021:

Verdens flyktningdag 2021: Vår nye globale undersøkelse viser at det er sterk støtte for prinsippet om mennesker som søker tilflukt fra krig og forfølgelse, men i praksis er det få som er åpne for å ta imot flere flyktninger til landet sitt.
LGBT+ Pride: Hvordan mennesker rundt om i verden beskriver kjønnsidentitet og seksuell legning avslører tydelige generasjonsforskjeller. Vår dybde undersøkelse ser også nærmere på holdninger knyttet til LHBT + på tvers av 27 land.

Splittelser og kulturforskjeller: "Kulturkriger" er kanskje ikke et begrep som er kjent for alle. Vår undersøkelse på tvers av 28 land viser at mange enige om at det skaper spenninger i samfunnet. Den viktigste kilden til splittelse er “rik vs. fattig” etterfulgt av politikk og sosial klasse.

FNs bærekraftsmål: I 2015 satte verdensledere 17 mål for en bedre verden, inkludert å få slutt på fattigdom og sult. Seks år senere ba vi den globale befolkningen om sitt syn på fremgang og prioriteringer. Et flertall i 20 av de 28 landene vi undersøkte mener at deres regjering ikke gjør nok.

Indonesia Flair: 2021-utgaven ser nærmere på om hvordan landet vender tilbake til økonomisk vekst i kjølvannet av pandemien. Mens utsiktene er positive, vil spørsmålet om miljøansvar være et viktig spørsmål.

Digital Doctor: Resultatene av vår studie i 14 land viser forskjellen et år kan gjøre. Helsepersonell over hele verden har blitt betydelig mer kunnskapsrik og erfaren innen digital helse under pandemien. Men vil denne trenden fortsette?

Time to Decide - Responstidsanalyse øker forbrukerinnsikten: Responstid er en kritisk komponent i Ipsos ' metoder. Den indikerer om for eksempel kjøpsbeslutninger blir tatt på en mer bevisst eller ubevisst måte, og om konflikt har oppstått på grunn av eksterne faktorer (f.eks. reklame). I denne artikkelen kan du lese om hvordan Ipsos inkluderer måling av responstid for å fremme innovasjon og merkevarevekst.

Get Real, Get Creative: Vær autentisk, bli kreativ! Virkelig forståelse av å være autentisk bidrar til å klatre opp på "kreativitets- og effektivitetsstigen". Her gir vi synspunkter og råd om reklame og kommunikasjon.
Latin-Amerika: Vi ser nærmere på tre land i Latin-Amerika: Brasil, Colombia og Chile. Våre lokale eksperter presenterer sin analyse av sosial og politisk kontekst, inkludert befolkningssyn på noen av dagens mest aktuelle spørsmål.

 

Mer detaljer og informasjon finner du i Ipsos Update – Juli 2021.

Mer innsikt om Vitenskap