Veerkracht Monitor 2021 Campina

Welke rol speelt veerkracht in het leven van de Nederlander?

Bekijk hier de Veerkracht Monitor 2021 Infographic

 

Hoe ga je om met tegenspoed? Veerkracht geeft je het vermogen om te kunnen herstellen van stress en tegenslagen. Maar om veerkrachtig in het leven te staan is fysieke én mentale gezondheid van belang. Met de Veerkracht Monitor heeft Ipsos in opdracht van Campina gekeken hoe veerkrachtig Nederland is, waarbij voldoende beweging, meer rust en gezonde voeding worden gezien als belangrijke uitdagingen.

 

Veerkracht is de kracht van lichaam en geest om zich snel te herstellen

- Van Dale

 

Meer rust in het hoofd

Uit het onderzoek komt naar voren dat 80% van de Nederlanders zich met het onderwerp veerkracht – de kracht van lichaam en geest om zich snel te herstellen – bezighoudt. Onder jongeren ligt dit percentage zelfs op 89%. Gemiddeld geven mensen hun eigen veerkracht een 7. Voor 61% van de respondenten heeft de coronapandemie daar geen invloed op gehad, wel blijkt 34% van de mensen tussen 18 en 34 jaar er juist minder veerkrachtig door te zijn geworden. De top 5 van gestelde doelen rondom veerkracht bestaat uit dagelijks meer bewegen, werken aan de conditie, meer rust in het hoofd krijgen, op gewicht blijven en een betere nachtrust hebben. Voor 75% van de mensen die actief bezig is met veerkracht speelt voeding een belangrijke rol – fruit, groente en zuivel worden hierbij vaak als voorbeelden genoemd.

Samen doelen behalen

Om de persoonlijke doelen te behalen, maakt een kwart van de mensen een planning voor zichzelf. Een groot deel zoekt hulp of inspiratie bij anderen binnen het eigen sociale netwerk, zoals 26% bij de partner en 20% bij vrienden. Dit blijkt hard nodig, want veel mensen hebben moeite met het behalen van bepaalde doelen. Het vinden van rust blijkt de grootste uitdaging. Zo is 57% van de mensen die actief bezig is met een betere nachtrust daar nog niet tevreden over. 55% is ontevreden over meer rust in het hoofd krijgen en 47% over het eigen gewicht. Wel zijn de meeste mensen tevreden over doelen als meer van de natuur genieten, lid worden van een sportvereniging en meer aandacht geven aan vrienden en familie.

 

Carien de Bas, Partnership & Sport Campina: “We hebben ons de afgelopen jaren met name gericht op fysieke fitheid; voldoende beweging en gezonde voeding. Zo werkt Campina al jaren samen met topsporters en NOC*NSF om mensen te motiveren om met behulp van voeding en beweging gezond te leven. De mentale fitheid is daarnaast ook een belangrijk onderdeel van ons welzijn. We zien dat dit thema steeds meer leeft binnen de samenleving, zeker sinds de coronapandemie. Door ons in het onderwerp te verdiepen, willen we nog beter begrijpen hoe we Nederland kunnen inspireren om veerkrachtig in het leven te staan.

 

Mentale fitheid

Campina heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor de fysieke fitheid van Nederland door mensen te motiveren meer te bewegen. Het bedrijf wil met de Veerkracht Monitor een bijdrage leveren aan de mentale fitheid van Nederland door in kaart te brengen hoe Nederlanders omgaan met veerkracht. Het gaat om een jaarlijks terugkerend onderzoek - op die manier wil Campina de ontwikkeling van veerkracht in Nederland volgen. Ook Ipsos doet vaker onderzoek naar de mentale gezondheid en weerbaarheid van de Nederlander. Zo deden wij in oktober zowel in Nederland als in andere landen onderzoek naar het bewustzijn van mentale gezondheidsproblemen.

 

Paulien Schieven, commercieel directeur bij Ipsos: “We zien in diverse nationale en internationale onderzoeken terug dat ‘je fit voelen’ steeds vaker geassocieerd wordt met mentale fitheid, naast fysieke fitheid. Het is een universeel thema, waarvan mensen zich steeds meer bewust worden. Door de coronapandemie is mentale fitheid, dat verbonden wordt aan het mooie begrip ‘veerkracht’, definitief op de agenda komen te staan. Dat leidt tot behoefte aan inzichten en duiding, zoals door middel van de Veerkracht Monitor.”

 

Bekijk hier de Veerkracht Monitor 2021 Infographic

Meer inzichten over Gezondheidszorg