Mentale gezondheid in top 3 gezondheidsproblemen wereldwijd, maar niet top of mind bij Nederlanders

Ondanks dat het bewustzijn van mentale gezondheidsproblemen toeneemt, doen we er nog maar weinig mee

Mentale gezondheid staat in de top 3 van gezondheidsproblemen en is wereldwijd gemiddeld met 5% gegroeid ten opzichte van 2020. Ongeveer één derde van de 21.000 ondervraagden vindt dat mentale gezondheid een zogenoemd ‘top health concern’ is, vlak na kanker (34%) en Covid-19 (70%). Als we naar Nederland kijken is dit beeld vergelijkbaar: 33% van de Nederlanders geeft in 2021 aan mentale gezondheid belangrijk te vinden, dit is een toename van 5% ten opzichte van 2020. 

 

Wat we wereldwijd zien is dat men zich minder vaak met mentale gezondheid bezig houdt in vergelijking met fysieke gezondheid. Nederlanders houden zich over het algemeen überhaupt niet veel bezig met fysieke en mentale gezondheid in vergelijking met andere landen. Nederland rankt op plaats 25 van 30 onderzochte landen, samen met Duitsers, Chinezen, Zuid-Koreanen en Russen.


Uit Ipsos Polbar enquête in september gaven voornamelijk vrouwen en jongeren onder 35 aan zich vaker bezig te houden met mentale gezondheid. 


Nederlanders zien mentale gezondheid wel als belangrijk


Wereldwijd geeft 79% van de ondervraagden aan dat ze zowel fysieke als mentale gezondheid belangrijk vinden. Interessant is dat Nederlanders hierin wel iets boven gemiddeld scoren, dus ondanks dat we niet zo met mentale of fysieke gezondheid bezig houden in vergelijking met andere landen, vinden we beiden wel even belangrijk.


Ondanks dat een grote meerderheid (79%) van Nederlanders vindt dat mentale en fysieke gezondheid even belangrijk zijn, ervaren we dit anders hoe ons zorgsysteem hierop is ingericht.  De helft van de Nederlanders geeft aan dat fysieke gezondheid belangrijker gevonden te worden in ons huidige zorgstelsel. Slechts 4% van de Nederlanders vindt dat mentale gezondheid belangrijker is dan fysieke gezondheid binnen ons zorgstelsel. 

 

Effect van Covid-19 op mentale gezondheid treft met name jongeren


In Ipsos Polbar vroegen we of de mate van geestelijke gezondheid als gevolg van de Coronacrisis is veranderd. Hierin zien we dat vooral jongeren (jonger dan 34 jaar) een verslechtering ondervinden Slechts 55% van jongeren geeft aan dat het gelijk is gebleven (vs 69% Nederlands gemiddelde) en 35% geeft aan dat het is verslechterd (vs 23% gemiddelde). Tendens is dat we gemiddeld genomen er geen verandering is op Angst (72%), Eenzaamheid (67%), Stress (63%) en Slapeloosheid (64%), maar dat er wel bijna de helft (49%) van de Nederlandse bevolking aangeeft dat er een verslechtering is op het gebied van contact met vrienden, familie en collega’s. Hier zien we geen onderscheid in tussen jongeren, ouderen, man vrouw of sociale klasse, iedereen heeft hier mee te maken.

Als we naar jongeren kijken (onder de 34) dan zien we dat zij met name getroffen zijn door de coronacrisis er is een sterkte toename ondervonden op gebied van Angst, Stress Slapeloosheid en Eenzaamheid. Interessant is dat de toename van Eenzaamheid door coronacrisis zelf significant sterker (34%) wordt waargenomen bij jongeren dan bij 55+’ers (28%).  

 

Ook de Koning benoemde tijdens de troonrede van Prinsjesdag hoe Covid-19 gevoelens van eenzaamheid en mentale problemen zoals depressie heeft beïnvloedt. En dat door de Corona crisis het gezondheidssysteem en zorgen voor elkaar van groot belang is. Eenzaamheid en mentaal welzijn worden wel degelijk benoemd om verder op te richten in het nieuwe begrotingsjaar en een herstelplan door het nieuw te vormen kabinet is noodzakelijk om dit verder vorm te geven. 

 

Belang van Mentale gezondheid vertaalt zich nog niet in een switch van zorgverzekering voor betere voorwaarden


Medio November zullen zorgverzekeraars hun aangepaste polissen publiceren, zodat verzekerden voor het einde van het jaar hun zorgverzekering kunnen bekijken of deze nog steeds bij hen past. Ongeveer 6-7% wisselt jaarlijks van verzekeraar. Redenen om te switchen zijn onder andere de toename van zorgkosten en de afname van collectieve verzekeringen wat rondkijken mogelijk of eigenlijk noodzakelijk maakt. 


Jaarlijks verzorgt Ipsos de “Zorgverzekeringen Switch monitor” voor haar klanten waarbij we diepere inzichten krijgen naar de reden van een switch. Hoofdredenen om te switchen zijn de vergoedingen omtrent Fysiotherapie, Tandarts en Brillen/Lenzen. De overweging om te switchen ten aanzien van het verlenen van Psychische zorg is relatief klein, slechts 5% van de ondervraagden gaf begin januari 2021 aan dat dit een reden is om te switchen. Hierin lijkt geen trend te zijn ten opzichte van voorgaande jaren. Wat we wel zien is dat er onder 18-24 jarigen zonder kinderen 8% aangeeft psychische zorg een rol heeft gespeelt bij een overstap. Ondanks dat dit niet significant is, kan het een tendens zijn en mogelijk groeiende is gezien de behoefte en de mate waarmee jongeren zich hiermee te maken hebben. 

 

Voor meer informatie, neem contact op met: Lizet van de Kamp ([email protected])
 

Meer inzichten over Gezondheidszorg