Czy podejście Byrona Sharpa jest użyteczne w innowacjach?

Czy zasady Byrona Sharpa są przydatne przy wprowadzaniu na rynek nowych produktow?

W swojej książce How Brands Grow: What Marketers Don’t Know Byron Sharp przedstawia kilka zasad, które służyć mają budowaniu silnych marek. Przede wszystkim twierdzi, że to zwiększanie penetracji rynku, a nie budowanie lojalności jest kluczowe dla sukcesu marek. Choć rady Sharpa koncentrują się na rozwoju istniejących marek, marketerzy powinni zastanowić się, czy zasady Sharpa mają również zastosowanie do nowych produktów. 

W załączonej publikacji, przeczytaj, jak - naszym zdaniem - zasady Sharpa mają się do procesu innowacji.