Czy w pracy mamy już równouprawnienie?

Międzynarodowe badanie Ipsos MORI przeprowadzone w 27 krajach świata, we współpracy z Global Institute for Women’s Leadership w King’s College London pokazuje, że opinie kobiet i mężczyzn różnią się, gdy rozmawiamy o równouprawnieniu w miejscu pracy.

Czy równouprawnienie w miejscu pracy jest już faktem?

Na świecie niemal połowa mężczyzn uważa, że w ich kraju osiągnięto równouprawnienie kobiet i mężczyzn w miejscu pracy. Opinię tę podziela tylko jedna trzecia kobiet. W Polsce te rozbieżności wyglądają podobnie:  51 proc. mężczyzn i jedynie 35 proc. kobiet  jest zadowolonych z równouprawnienia w miejscu pracy w naszym kraju.
Najczęściej problem nierówności w pracy pomiędzy kobietami i mężczyznami sygnalizują Brazylijczycy (72 proc.), Japończycy (71 proc.) i Francuzi (69 proc).  Z kolei zadowoleni z poziomu równouprawnienia w miejscu pracy w ich krajach najbardziej są Malezyjczycy (68 proc.), Chińczycy (60 proc.) i Hindusi (54 proc.).


Więcej liderek w biznesie i polityce

Potrzebujemy więcej kobiet wśród liderek biznesu i polityki, aby osiągnąć równouprawnienie płci w pracy. Tego zdania jest większość mieszkańców w badanych krajach (58 proc.) oraz większość Polaków (56 proc.), choć i tu widać wyraźnie rozbieżność opinii pomiędzy kobietami a mężczyznami (odpowiednio 62 vs 49 proc.). Częściej opinie o potrzebie większej liczby liderek w biznesie i rządzie pojawiają się w Indiach i RPA, najrzadziej takie opinie słychać w Chinach i w Rosji.


Potrzebne aktywne wparcie mężczyzn

Aby móc osiągnąć równouprawnienie niezbędne jest aktywne wsparcie mężczyzn: tak uważają częściej kobiety (74 proc.), rzadziej mężczyźni (51 proc). W Polsce opinie na ten temat rozkładają się podobnie jak średnio na świecie. I znów, jeśli przyjrzeć się wynikom poszczególnych krajów, to najczęściej o konieczności wsparcia ze strony mężczyzn mówią mieszkańcy RPA i Indii, najrzadziej Chin i Rosji. Wszędzie odsetek kobiet podzielających tę opinię jest wyraźnie wyższy niż mężczyzn.


Więcej wyników w załączonym raporcie 

 

Informacje metodologiczne:
Badanie zostało przeprowadzone w ramach projektu Global Advisor, na platformie internetowej w 27 krajach na świecie w okresie od 24 stycznia do 7 lutego 2020 roku

W ramach badania przeprowadzono wywiady na próbie 20 204 dorosłych w wieku:

  • 16-74  lat w Argentynie, Australii, Belgii, Chile, Chinach, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Węgrzech, Indiach, Włoszech, Japonii, Malezji, Meksyku, Holandii, Peru, Polsce, Rosji, Arabii Saudyjskiej, Hiszpanii i Szwecji
  • 18-74 lat w Kanadzie, RPA, Turcji I USA
  • 19-74 lat w Korei Płd.

Próba składa się z ponad 1000 osób w Australii, Brazylii, Kanadzie, Chinach, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Japonii, Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych oraz z ponad 500 osób w każdym z pozostałych badanych krajów. Dane są ważone, aby skład próby każdego kraju najlepiej odzwierciedlał profil demograficzny populacji osób dorosłych zgodnie z najnowszymi danymi spisu powszechnego.

Ankiety online można traktować jako reprezentatywne dla ogólnej populacji w wieku produkcyjnym w Argentynie, Australii, Belgii, Kanadzie, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech, we Włoszech, Japonii, Holandii, Polsce, Korei Południowej, Hiszpanii, Szwecji i Stanach Zjednoczonych. Próby internetowe w innych badanych krajach są bardziej miejskie, lepiej wykształcone i / lub bardziej zamożne niż ogólna populacja.

Społeczeństwo