Czy zrezygnowalibyśmy z samolotu, żeby ratować planetę?

W międzynarodowym badaniu Ipsos przeprowadzonym w 27 krajach świata jedna trzecia osób twierdzi, że skorzystałaby z transportu o mniejszym śladzie węglowym niż samolot, gdyby był on tak samo wygodny i tyle samo kosztował. Badanie zostało zrealizowane w sierpniu 2019 roku na potrzeby Światowego Szczytu Ekonomicznego.

Tylko jedna na siedem osób (14%) w 27 krajach objętych badaniem Ipsos stwierdziła, że skorzystałaby z formy transportu o mniejszym śladzie węglowym niż podróże lotnicze, nawet gdyby było to mniej wygodne lub droższe. Zaskakujące jest, że odsetek ten jest aż trzykrotnie większy w Chinach i wynosi aż 38 proc., a w Stanach Zjednoczonych jedynie 8 proc.


Gdyby alternatywny środek transportu był  tak samo wygodny i kosztował tyle samo, co lot, skorzystałaby z niego jedna trzecia badanych. Odsetek ten jest identyczny w Polsce. Co ciekawe, tego zdania jest aż połowa mieszkańców Korei Południowej  i tylko 13 proc. Rosjan.
Jednocześnie aż 63 proc. (dwukrotnie więcej niż światowa średnia) deklaruje, że nie kierowałoby się wyborem formy transportu na podstawie wielkości śladu węglowego.

Więcej informacji o Turystyka i transport

Społeczeństwo