Ipsos ponownie realizuje unikatowe badania seroepidemiologiczne - Obserco2

OBSER-CO-2 to kolejna odsłona badań seroepidemiologicznych, prowadzonych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy. Tak jak w poprzednich latach, Ipsos odpowiedzialny jest za badanie społeczne, które poprzedza badania laboratoryjne, prowadzone przez punkty pobrań Diagnostyka.

Tegoroczne, cykliczne badania seroepidemiologiczne prowadzone będą niemal przez cały rok – od lutego do listopada b.r. W ramach badania Ipsos przeprowadzi wywiady telefoniczne, które umożliwią przebadanie reprezentatywnej próby mieszkańców Polski. 
Nasi ankieterzy będą dzwonić pod wylosowane numery, proponując udział w anonimowym badaniu telefonicznym, które ma dwa cele: 

  • poznanie odpowiedzi respondentów, dotyczących dotychczasowych doświadczeń, związanych z wirusem SARS-CoV-2 (w tym liczba szczepień, fakt bycia zakażonym);
  • umożliwienie wykonania darmowych badań laboratoryjnych w szerokim zakresie.

Uczestnicy badania telefonicznego, którzy wyrażą zainteresowanie, zostaną zaproszeni do wykonania darmowego badania w sieci pobrań Diagnostyka w kierunku przeciwciał anty-SARS-CoV-2 
Dodatkowo:

  • w ramach tego samego pobrania krwi będzie możliwość wykonania badania w kierunku zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu A -> C
  • dodatkowo jeśli w okresie ok. 1 miesiąca po pobraniu krwi wystąpią u Pana/Pani objawy infekcji układu oddechowego będzie możliwość wykonania badania PCR potwierdzającego zakażenie Covid, grypą lub wirusem RSV, bez dodatkowych kosztów.

Przeprowadzone w takiej formule badanie pozwoli:

  • jego uczestnikom – na rzetelne sprawdzenie stanu swojego zdrowia
  • prowadzącym badanie i analizującym jego wyniki (NIZH PZH – PIB) – na pogłębione monitorowania sytuacji epidemiologicznej w kraju, pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji, chroniących zdrowie Polaków 

Przez ostatnie 2 lata realizowaliśmy kolejne tury pierwszej odsłony Ogólnopolskiego Badania Seropidemiologicznego COVID-19: OBSER-CO, w których wzięło udział już łącznie 94 541 osób. Badania prowadzone przez Ipsos są anonimowe, a udział w nich dobrowolny. 
Natomiast wyniki badań diagnostycznych otrzymywane są imiennie tylko przez bezpośrednio zainteresowanych. Całość wyników zostaje zagregowana i jest analizowana przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy w formie zanonimizowanej. 
Ze szczegółami prowadzonych badań, a także z wynikami poprzednich tur badania, można zapoznać się na stronie: www.obserco.pzh.gov.pl
Zachęcamy do udziału w badaniu! 

 

Więcej informacji o Zdrowie