Jakość danych

Dzięki swojej skali i doświadczeniu Ipsos może prowadzić projekty badawcze najwyższej jakości, zapewniając dostęp do ogromnej liczby respondentów, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się, w ramach praktycznie każdej grupy docelowej. Łącznie Ipsos zapewnia dostęp do 106 rynków w Ameryce Północnej, Europie, Ameryce Łacińskiej, krajach Azji i Pacyfiku, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

Standardy najwyższej jakości | Zaangażowanie respondentów | Szkolenia, certyfikaty, członkostwo w organizacjach


Standardy najwyższej jakości

Ipsos oferuje zintegrowane usługi i rozwiązania badawcze, dostosowane do różnych urządzeń, z których korzystają respondenci, gwarantując jednocześnie efektywność, szybkość, zaangażowanie uczestników, szeroki zasięg geograficzny i konkurencyjność. Ipsos zapewnia najwyższą jakość swoich usług zarówno przy projektowaniu badań, programowaniu kwestionariuszy, tłumaczeniu, konstruowaniu prób, koordynowaniu realizacji, raportowaniu online, przetwarzaniu danych, kodowaniu, tworzeniu wykresów czy wizualizacji danych, przestrzegając przy tym następujących standardów:

1/ Wywiady bezpośrednie: procedury kontroli

 • Kompletna kontrola logiczna danych z poziomu skryptu
 • Standardowa kontrola telefoniczna - 10 % ankiet bezpośrednio w trakcie prowadzenia projektu lub bezpośrednio po jego zakończeniu
 • Dodatkowa kontrola na życzenie klienta,
 • Natychmiastowe uzupełnienie wszystkich zakwestionowanych ankiet

 

2/Wywiady telefoniczne: procedury kontroli

 • Kompletna kontrola logiczna danych z poziomu skryptu
 • Kontrola pełnych wywiadów bezpośrednio w trakcie prowadzenia rozmowy, Wyrywkowa kontrola w trakcie całego badania
 • Dodatkowa kontrola na życzenie klienta
 • Natychmiastowe uzupełnieni wszystkich zakwestionowanych ankiet 

3/Wywiady online: procedury dotyczące panelu Ipsos

Nasze procedury kontroli jakości są powszechnie uważane za najbardziej zaawansowane na rynku i gwarantują, że nasi respondenci są:

 • Prawdziwi - są rzeczywiście tymi osobami, za które się podają (podejście Double Opt-In, czyli dwuczęściowy proces przystąpienia respondenta do badania, weryfikacja lokalizacji przy użyciu Geo-IP, wykrywanie rozbieżności pomiędzy ustawieniami urządzenia a lokalizacją geograficzną …).
 • Świeży - nie brali ostatnio udziału w podobnych badaniach (ścisłe zasady dotyczące uczestnictwa w panelu, eliminacja osób biorących podwójnie udział za pomocą różnych urządzeń dzięki cyfrowej identyfikacji odcisków palców…).
 • Zaangażowani – wypełniają kwestionariusz poważnie (wykrywanie osób, które odpowiadają na pytania podejrzanie szybko, odpowiadają na wiele z nich w bardzo podobny sposób, regularne oczyszczanie bazy panelistów …)
 • Niepowtarzalni - biorą udział w danym badaniu tylko raz (eliminacja osób wielokrotnie wypełniających ten sam kwestionariusz, identyfikacja odcisków palców)

Aby dowiedzieć się więcej o naszych procedurach kontroli jakości, prosimy zapoznać się z naszymi odpowiedziami na 28 pytań Esomaru, które mają pomóc badaczom upewnić się, że uzyskiwanie dane spełniają ich oczekiwania.

2/ Profesjonalny zespół

Wywiady bezpośrednie

 • Zespół field polskiego Ipsos to wysoko wykwalifikowani specjaliści odpowiedzialni za zarządzanie realizacją projektów w terenie, posiadający wieloletnie doświadczenie w koordynacji różnego rodzaju badań, m.in. B2C, B2B, Healthcare, w tym projektów międzynarodowych. Wszyscy ukończyli szkolenia z metodologii badań rynkowych i społecznych oraz specjalistyczne szkolenia, np. z zarządzania zdarzeniami niepożądanymi w badaniach Healthcare.
 • Koordynatorzy i ankieterzy badań terenowych tworzą sieć pokrywającą cały kraj. Posiadają doświadczenie w realizacji badań różnego rodzaju, m.in. B2C, B2B, Healthcare. Wszyscy przechodzą regularne szkolenia ogólne w zakresie  metodologii badań rynkowych, pracy na stanowisku ankietera oraz technik prowadzenia wywiadów. Ponadto, każdy zespół jest indywidualnie szkolony do każdego nowego projektu, w którym ma być zaangażowany.

Wywiady telefoniczne

 • Superwizorzy badań telefonicznych polskiego Ipsos to zespół wyspecjalizowany w badaniach B2C, B2B, Healthcare, posiadający bardzo duże doświadczenie w badaniach konsumenckich i biznesowych. Wszyscy ukończyli szkolenia z metodologii badań rynkowych i społecznych oraz szkolenia specjalistyczne w zakresie prowadzenia wywiadów i skutecznego docieraniu do respondenta oraz zarządzania i motywowania ankieterów. Ponadto, każdy superwizor jest indywidulanie szkolony do każdego nowego projektu, w którym ma być zaangażowany. Superwizorzy posiadają bardzo duże doświadczenie ankieterskie, ponieważ jest to warunek konieczny do pracy na tym stanowisku.
 • Ankieterzy badań telefonicznych przechodzą regularne szkolenia ogólne w zakresie metodologii badań rynkowych, pracy na stanowisku ankietera oraz technik prowadzenia wywiadów i skutecznego docieraniu do respondenta. Ponadto, każdy zespół jest indywidualnie szkolony do każdego nowego projektu, w którym ma być zaangażowany.

Badania on-line i mobilne

 • Ipsos dysponuje globalną organizacją online tworzoną przez 1 500 ekspertów ds. badań online i mobilnych skupionych w 5 regionalnych centrach, co zapewnia optymalny zasięg, spójność i  dzielenie się najlepszymi praktykami pomiędzy regionami. Dodatkowo zatrudniamy także lokalnych konsultantów, których wiedza przyczynia się do rozwoju międzynarodowych inicjatyw.

3/ Efektywne i skrupulatne procesy

Aby przejść z badań tradycyjnych do badań realizowanych w krótkim czasie i z prostych do bardziej skomplikowanych, Ipsos wykorzystuje skuteczne narzędzia i rozwiązania cyfrowe gwarantujące wysoką jakość i szybkość.

 • W świecie badań offline, Ipsos jest liderem w dziedzinie uzupełniania tradycyjnej retrospektywnej weryfikacji danych za pomocą zestawu narzędzi służących do walidacji w czasie rzeczywistym, wbudowanego w iField. Korzystając z odczytów GPS i danych pasywnych w połączeniu z informacjami zwrotnymi od respondentów jesteśmy pewni, że możemy wyżej podnieść poprzeczkę, jeśli chodzi o  jakość i szybkość uzyskiwania danych z badań offline.
 • Jeśli chodzi o badania online i badania mobilne, nasze zespoły korzystają z przyjaznych dla użytkowników online dashboardów, które pozwalają im na monitorowanie postępów realizacji badań w czasie rzeczywistym, dając dostęp do pierwszych danych i umożliwiając pokazanie ich klientom.

W naszym nieustannie zmieniającym się świecie charakteryzującym się wysoką mobilnością, dostępnością i dużą liczbą bodźców odciągających uwagę największym wyzwaniem jest utrzymanie zaangażowania respondentów. Aby to osiągnąć Ipsos nieustannie poszukuje najlepszych sposobów interakcji z nimi, stale testując nowe pomysły i sposoby na zwiększenie atrakcyjności uczestnictwa w badaniu – gdyż to właśnie zaangażowanie respondentów leży u podstaw dobrze przeprowadzonych projektów.


Szkolenia, certyfikaty, członkostwo w organizacjach

Stosowane przez Ipsos procedury kontroli jakości są uważane za najnowocześniejsze w całej branży, co stanowi źródło naszej przewagi konkurencyjnej .

Nasz szczegółowy i ustrukturyzowany program szkoleniowy obowiązkowy dla wszystkich pracowników daje klientom pewność, że zawsze mogą liczyć na rzetelne i praktyczne wyniki. Co więcej, nasze dążenie do zapewnienia najwyższej jakości danych i nieustannej optymalizacji procesów oznacza, że w całej organizacji stosujemy zasadę idealnych efektów już od pierwszego razu.

Ipsos jest członkiem ESOMARu (Światowego Stowarzyszenia Badaczy Opinii Publicznej i Rynku) i WAPOR (Światowego Stowarzyszenia Badania Opinii

Publicznej). Ipsos Polska posiada również certyfikat PKJPA (Program Kontroli Jakości Pracy Ankieterów) i PKJBI (Program Kontroli Jakości Bezpieczeństwa Informacji) na rok 2018.