Najbardziej ufamy naukowcom

Naukowcy są najbardziej zaufaną grupą zawodową na świecie. Świat ufa także lekarzom i nauczycielom, nie ufa zaś politykom.

Badanie przeprowadzone przez Ipsos w 22 krajach świata pokazało, że chociaż zawody największego zaufania mogą się różnić w poszczególnych krajach, to istnieje większa zgoda co do zawodów uważanych za niegodne zaufania. We wszystkich ankietowanych krajach politycy są postrzegani jako najmniej wiarygodna grupa zawodowa – tego zdania jest dwie trzecie światowej opinii publicznej.

 

Wskaźnik pokazuje również, że:

 

  • Naukowcy to najbardziej godny zaufania zawód w Argentynie, Niemczech, na Węgrzech, we Włoszech, w Japonii, Korei Południowej, Arabii Saudyjskiej, Meksyku, Polsce, Rosji, Szwecji i Turcji.
  • Lekarzom ufa się najbardziej w Australii, Belgii, Kanadzie, Francji, Wielkiej Brytanii, Południowej Afryce, Hiszpanii i Szwecji.
  • Nauczyciele to najbardziej wiarygodna grupa zawodowa dla Brazylijczyków i Amerykanów.
  • Hindusi najbardziej ufają  żołnierzom, podczas gdy w Chinach najbardziej ufa się policjantom.
  • Żołnierze zajmują czwarte miejsce w światowym rankingu zaufania – tak wysoko plasuje ich 43 proc. badanej populacji. Poziom wiarygodności żołnierzy jest najwyższy w Chinach (72%), Indiach (70%) i Stanach Zjednoczonych (60%), a szczególnie niski w Niemczech (24%) i Korei Południowej (18%).
  • Policjanci plasują się na piątym miejscu tego rankingu, wskazywani przez 38 proc. badanych na  swiecie. Odsetek ten różni się w różnych krajach: od  80 proc. w Chinach do 11 proc. w Meksyku. Oprócz Chin większość społeczeństwa uważa policję za godną zaufania w Australii (56%), Francji (53%), Kanadzie (52%) i we Włoszech (50%).
     

Ipsos | Global Trust in Professions 2019

 

Globalny indeks zaufania


Porównanie wyników netto zaufania między badanymi krajami pokazuje, które kraje charakteryzują się niskim zaufaniem do ujętych w badaniu zawodów, a które wykazują wyższy poziom zaufania.
W sumie dziewięć z 22 krajów w tym wskaźniku ma pozytywy wynik. Oznacza to, że większość wymienionych zawodów osiąga w tych krajach dodatnie wyniki netto - więcej osób uważa je za bardziej godne zaufania niż niewiarygodne. Pozostałe trzynaście krajów ma negatywne wyniki, co wskazuje na wyższy poziom nieufności w przypadku większości zawodów. Globalny wskaźnik zaufania dla wszystkich 22 krajów również jest ujemny.
Chiny osiągają najwyższe wyniki w tym wskaźniku, a następnie Indie i Kanada. Szwecja, Stany Zjednoczone, Francja, Australia, Wielka Brytania i Niemcy również wykazują pozytywne wyniki, co oznacza, że obywatele tych krajów są bardziej ufni dla większości zawodów objętych ankietą.
Argentyna, Korea Południowa i Węgry to najniżej uplasowane kraje w globalnym indeksie zaufania, co wskazuje na wysoki w tych krajach poziom nieufności wobec zawodów objętych badaniem.


Ipsos | Global Trustworthiness Index 2019

Rzecznik Ipsos skomentował:

„Mówi się często, że ludzie już nie ufają ekspertom. To badanie pokazuje, że naukowcy cieszą się dużym uznaniem na całym świecie. Wiele innych zawodów ma także wysoki poziom zaufania. Nasz nowy raport „Zaufanie = Prawda” udowadnia, że nie można jednak mówić o poważnym kryzysie zaufania do ekspertów.

Przeczytaj publikację Ipsos Thinks o nazwie Trust: the Truth, która bada teorię i argumenty związane ze skomplikowaną koncepcją zaufania.


Wywiady przeprowadzono na panelu Ipsos wśród 19 587 dorosłych w wieku 16–74 lat w 23 krajach (Argentyna, Australia, Belgia, Kanada, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Węgry, Włochy, Japonia, Polska, Korea Południowa, Hiszpania, Szwecja, Stany Zjednoczone, Brazylia, Chiny, Indie, Meksyk, Rosja, Arabia Saudyjska, Republika Południowej Afryki i Turcja). Badanie przeprowadzono w październiku 2018 r. Dane są ważone w celu dopasowania do profilu każdej populacji.Przeczytaj publikację Ipsos Thinks o nazwie Trust: the Truth, która bada teorię i argumenty związane ze skomplikowaną koncepcją zaufania.

Społeczeństwo