Podzielony świat, podzielona Polska

Według międzynarodowego badania brytyjskiego oddziału Ipsos, Polska jest jednym z tych krajów, gdzie w największym stopniu odczuwane są podziały na tle politycznym. Polska należy też do grupy państw, których obywatele najniżej oceniają poziom tolerancji swoich rodaków i jednocześnie rzadko uważają, że ludzi na świecie więcej łączy niż dzieli. Z kolei poziom zaufania do innych jest w Polsce bliski światowej średniej.

Podzielony świat, podzielona Polska

Nowe globalne badanie Ipsos MORI dla BBC przeprowadzone w styczniu i w lutym tego roku w 27 krajach pokazuje, co ludzie na świecie myślą o wewnętrznych podziałach i społecznych napięciach w swoich krajach. Badanie objęło Arabię Saudyjską, Argentynę, Australię, Belgię, Brazylię, Chiny, Francję, Hiszpanię, Niemcy, Indie, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Malezję, Meksyk, Peru, Polskę, Rosję, RPA, Serbię, Szwecję, Turcję, USA, Węgry, Włochy i Wielką Brytanię.

 

Podziały

Według Ipsos MORI trzy czwarte obywateli  badanych krajów uważa, że ich kraj jest podzielony. Najczęściej takie poglądy wyrażane są w Serbii (93 proc.), w Argentynie (92 proc.), w Peru i Chile (90 proc.). Polska należy do grupy krajów, gdzie o podziałach wśród społeczeństwa mówi się najczęściej - wskazuje na nie 85 proc. respondentów. Większość ankietowanych na całym świecie ma również poczucie, że wewnętrzne podziały w ich krajach są wyraźniejsze niż 10 lat temu. Częściej twierdzą tak Europejczycy, przede wszystkim Hiszpanie (77 proc.), Szwedzi, Niemcy, Brytyjczycy i Włosi (73 proc.). Najrzadziej podziały odczuwają mieszkańcy Arabii Saudyjskiej (34 proc.), Chin (48 proc.) i Japonii (52 proc.). 

Wśród powodów napięć wymieniane są przede wszystkim różnice w poglądach politycznych (44 proc.), różnice pomiędzy imigrantami a ludźmi urodzonymi w danym kraju (36 proc.) oraz pomiędzy wyznawcami różnych religii (27 proc.). Polska jest w grupie krajów, gdzie najczęściej jako powód podziałów wskazywane są różnice w poglądach politycznych (63 proc. wskazań). Podobnie jest w Turcji i Serbii (63 proc.), w większym stopniu polityka różni obywateli jedynie w Malezji (74 proc.) i w Argentynie (70 proc.).

Z kolei dwie trzecie mieszkańców Rosji i Chin jako powód napięć wskazuje różnice pomiędzy biednymi i bogatymi. Napięcia pomiędzy imigrantami i ludźmi urodzonymi w danym kraju są uznawane za szczególny problem we Włoszech (61 proc.), Wielkiej Brytanii (50 proc.), Szwecji (49 proc.), Niemczech (46 proc.) oraz we Francji (45 proc.). Na różnice wyznaniowe jako główny powód napięć wskazuje się w Belgii, Wielkiej Brytanii i Austrii.

 

Zaufanie

Globalnie średnio jedynie jedna czwarta respondentów uważa, że ludziom generalnie rzecz biorąc można ufać. W Polsce poziom zaufania jest bliski światowej średniej - 21 procent Polaków uważa, że zasadniczo innym ludziom można ufać. Najwyższy poziom zaufania do innych mają Chińczycy i Szwedzi (60 proc.). W najmniejszym stopniu ufają innym Serbowie, Malezyjczycy i Peruwiańczycy (7 proc.).

 

Tolerancja

W badaniu zapytano mieszkańców wszystkich 27 krajów, na ile ich zdaniem ich współobywatele są tolerancyjni wobec ludzi o innej kulturze czy poglądach. Najlepsze zdanie o swojej tolerancyjności mają Kanadyjczycy (74 proc. wskazań „bardzo i dość tolerancyjni”), Chińczycy i Malezyjczycy, zaś za najmniej tolerancyjnych uważają się Węgrzy, Południowi Koreańczycy oraz Polacy (tylko 30 proc. Polaków uważa swoich współobywateli za „bardzo i dość tolerancyjnych”). Większość ludzi w przebadanych krajach twierdzi, że poziom tolerancji wobec innych kultur czy poglądów zmniejszył się w ciągu ostatnich 10 lat – przeciwnego zdania jest jedynie większość respondentów chińskich.

W opisywanym sondażu kryje się też przekaz budzący pewien optymizm: większość badanych uważa bowiem, że ludzi na świecie więcej łączy niż dzieli. Najczęściej tego zdania są mieszkańcy Rosji i Serbii (81 proc.), najrzadziej zaś Japonii (35 proc.), Węgier (48 proc. ), Korei Południowej (49 proc.) i Polski (54%).

 

W jakim stopniu zgadzasz się ze stwierdzeniem, że ludzi na świecie więcej łączy niż dzieli?

 

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 26 stycznia – 9 lutego 2018 roku na platformie Ipsos Online Panel System na łącznej próbie 19 428 osób. Badanie objęło 27 krajów świata (Arabię Saudyjską, Argentynę, Australię, Belgię, Brazylię, Chiny, Francję, Hiszpanię, Niemcy, Indie, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Malezję, Meksyk, Peru, Polskę, Rosję, RPA, Serbię, Szwecję, Turcję, USA, Węgry, Włochy, Wielką Brytanię) .
Średnio 1000 osób w wieku 16-64 lat lub  18-64 lat zostało objętych badaniem w Australii, Brazylii, Kanadzie, Chinach, Francji, Japonii, Rosji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Włoszech i USA. Średnio 500 osób w wieku 16-64 lat przebadano w Arabii Saudyjskiej, Argentynie, Belgii, Chile, Indiach, Malezji, Meksyku, Peru, Polsce, Korei Południowej, Szwecji, Turcji i Węgrzech.

Społeczeństwo