Polacy wśród najbardziej nieufnych wobec ewentualnej szczepionki na COVID-19

W Rosji, Polsce i na Węgrzech jest najwięcej osób nieufnych wobec ewentualnej szczepionki na COVID-19. Ludzie obawiają się skutków ubocznych i nie wierzą w skuteczność szczepionki.

Kto chętny do zaszczepienia?

W nowym sondażu Ipsos, przeprowadzonym dla Światowego Forum Ekonomicznego na próbie niemal 20 tys. dorosłych z 27 krajów, 74 proc. badanych twierdzi, że zdecydowałoby się na szczepionkę na COVID-19, gdyby tylko ta była dostępna.

  • Najchętniej zaszczepiliby się mieszkańcy Chin (97 proc.), Brazylii (88 proc.), Australii (88 proc.) i Indii (87 proc.).
  • Najmniej chętnych na ewentualną szczepionkę jest w Rosji (54 proc.), Polsce (56 proc.), Węgrzech (56 proc.) i Francji (59 proc.).

If a vaccine for COVID-19 were available, I would get it | Coronavirus | Ipsos | WEF

 

Kiedy szczepionka będzie dostępna?

We wszystkich 27 krajach większość osób (59 proc.) nie wierzy, że szczepionka na COVID-19 będzie dostępna jeszcze w tym roku.

  • Tu również Chiny wyróżniają się optymizmem - aż 87 proc. ankietowanych spodziewa się, że szczepionka będzie gotowa jeszcze w tym roku. Optymistami w tej kwestii są również mieszkańcy Arabii Saudyjskiej (75 proc.) i Indii (74 proc.).
  • Z  kolei sceptycyzm w tej sprawie widać w Polsce, Niemczech, Belgii, Japonii, gdzie mniej niż jedna czwarta badanych przewiduje, że szczepionka będzie dostępna w ciągu najbliższych czterech miesięcy.

A vaccine for COVID-19 will be available to me before the end of 2020 | Coronavirus | Ipsos | WEF

 

Nie szczepić się? Dlaczego? 

Osoby, które twierdzą, że nie zaszczepiłyby się na COVID-19, uzasadniają to przede wszystkim obawami o skutki uboczne szczepionki (56 proc.). W Polsce obawy o skutki uboczne są wymieniane przez 65 proc. osób niechętnych szczepionce.

Drugim najczęstszym powodem niechęci do przyjmowania szczepionki COVID-19 są wątpliwości co do jej skuteczności, wymieniane globalnie przez jedną trzecią osób, a w Polsce aż przez 44 proc.

Trzecim najczęstszym powodem jest postrzeganie niewystarczającego ryzyka związanego z COVID-19 (19 proc.).

Co ciekawe, na ogólny sprzeciw wobec szczepionek powołuje się globalnie tylko 17 proc. osób. niechętnych szczepionce antycovidowej, lecz taki powód wymienia aż 30 proc. badanych w Rosji i we Włoszech. W Polsce rzadziej - 18 proc.

 

Reasons for not taking a vaccine | Coronavirus | Ipsos | WEF

To są wyniki badania przeprowadzonego przez Ipsos pomiędzy 24 czerwca a 7 sierpnia 2020 roku, na platformie Global Advisor, na próbie 19 519 osób dorosłych w wieku od 18 do 74 w USA, Kanadzie, Malezji, RPA i Turcji oraz w wieku 16-74 lata w pozostałych krajach.