Ranking zaufania do zawodów: komu ufają Polki i Polacy?

Naukowcy, lekarze, a także zwykli ludzie są najbardziej godnymi zaufania Polek i Polaków. Nie ufamy politykom, ludziom odpowiedzialnym za reklamę oraz ministrom.

Badanie Ipsos Global Trustworthiness Index przeprowadzone w 31 krajach dostarcza informacji o zaufaniu do poszczególnych zawodów. Ranking zaufania powstaje przez wyliczenie różnic między tymi, którzy ufają a tymi, którzy deklarują nieufność wobec określonych profesji. Społeczeństwo polskie należy do jednego najbardziej nieufnych. W tej kwestii wyprzedzamy jedynie Węgry, Argentynę i Peru. Z kolei najbardziej której kolejne miejsca zajmują Singapur i Malezja.

Wśród konkretnych zawodów najwyżej w rankingu zaufania dla wszystkich krajów znajdują się lekarze, naukowcy oraz nauczyciele, a najniżej politycy, ministrowie czy ludzie odpowiedzialni za reklamę. O ile w Polsce ostatnie miejsca wyglądają tak samo, to różnice występują na podium. Nauczyciele cieszą się mniejszym zaufaniem Polek i Polaków, a ich miejsce na podium zajmują zwyczajni ludzie.

„Jeśli nie liczyć dużego, ale krótkotrwałego wzrostu zaufania do lekarzy po pandemii, to od czasu pierwszego badania w 2018 roku na poziomie międzynarodowym nie odnotowujemy znaczących zmian zarówno wśród liderów, jak i na końcu rankingu zaufania. Niezmiennie zaufaniem cieszą się lekarze i naukowcy, podczas gdy politycy budzą najwięcej nieufności. Choć zaufanie jest niezbędne do budowania relacji, zarówno osobistych, jak i zawodowych, to polskie społeczeństwo w porównaniu do innych charakteryzuje się niskim jego poziomem. W naszym kraju promowanie uczciwości, przejrzystości i odpowiedzialności w życiu publicznym jest szczególnie ważne. – Joanna Skrzyńska, Public Affairs Leader w Ipsos Polska.

W Polsce jedynie naukowcy budzą zaufanie u więcej niż połowy (55%) respondentów. Lekarze zajmują drugie miejsce z wynikiem słabszym o 10 p.p. Tuż za nimi znajdują się zwykli ludzie, którym ufa dwóch na pięciu badanych (41%). Nauczyciele są na czwartej pozycji i choć ufa im 38% ankietowanych, to jednocześnie brak zaufania deklaruje co czwarty badany (23%).

Co trzeci ankietowany z Polski ufa prawnikom, ale tylko co czwarty deklaruje zaufanie wobec sędziów. Dziennikarzom i policji ufa jeszcze mniej osób – odpowiednio 22% i 21% respondentów. Stosunkowo niską pozycję zajmują też księża. Wynik 17% stawia ich obok reporterów telewizyjnych i bankierów. W jeszcze mniejszym stopniu Polki i Polacy ufają ministrom (13%) oraz ludziom odpowiedzialnym za reklamę (11%).Na końcu rankingu znajdują się politycy. Ufa im jedynie 7% ankietowanych – w całym badaniu to drugi najniższy wynik. Mniejsze zaufanie politycy wzbudzają tylko w Argentynie.