Rozwój specjalizacji i związane z nim zmiany personalne w Ipsos Polska

Łukasz Głowacki, Anna Górecka, Marcin Hinz, Andrzej Mykowski i Anna Skorulska awansują w strukturach agencji badawczej Ipsos Polska. Ich awanse są częścią rozwoju oraz zwiększania specjalizacji firmy.

awanse Ipsos portrety

 

Andrzej Mykowski jako Chief Client Officer będzie rozwijał relacje z największymi klientami agencji. Dzięki wsparciu zespołów badawczych oraz zaangażowaniu w strategiczne projekty wpłynie na lepsze zrozumienie potrzeb klientów.

Marcin Hinz jako Public Affairs Officer zadba o wizerunek agencji, m.in. poprzez lepsze dzielenie się wiedzą firmy płynącą z krajowych i międzynarodowych badań. Jednocześnie nadal będzie kierował jakościowymi projektami badawczymi.

Anna Skorulska jako Creative Excellence Team Manager pokieruje zespołem badającym reklamy na każdym etapie ich powstawania – od idei kreatywnej po post-testy kreacji. Będzie także rozwijać narzędzie Creative|Spark, służące do szybkiej optymalizacji kreacji video.

Łukasz Głowacki jako Brand Health Tracking Team Manager ma za zadanie wspierać decyzje biznesowe klientów, stale monitorując puls ich marek. Na co dzień będzie nadzorował polskie i międzynarodowe pomiary trackingowe prowadzone przez agencję.

Anna Górecka jako Market Strategy & Understanding Deputy Team Manager skoncentruje się na strategicznych segmentacjach oraz badaniach wspierających rozwój marek. Będzie odpowiadać za wykorzystanie nowych rozwiązań metodologicznych, w tym inspirowanych ekonomią behawioralną.

Jak mówi Anna Karczmarczuk, Prezeska Ipsos Polska, „Wszystkie kluczowe zmiany personalne nastąpiły w drodze awansów wewnętrznych, będących częścią większych planów rozwoju agencji, w tym otwieranych rekrutacji. Pogłębianiu specjalizacji zespołów badawczych towarzyszy wzmacnianie koordynacji ich działań, w celu dostarczania klientom synergicznych rekomendacji biznesowych opartych na danych. Jednocześnie Ipsos stawia sobie za cel lepsze komunikowanie wyników swoich badań oraz dzielenie się nimi nie tylko z klientami”.