Witaj szkoło! Osobiście, zdalnie czy hybrydowo?

Większość osób w 16 krajach objętych badaniem popiera ograniczenie liczby dni, w których dzieci miałyby uczęszczać do szkoły osobiście. Rodzice woleliby też wysłać swoje dzieci do szkół i przedszkoli dopiero za 6 miesięcy.

School attendance | COVID-19 | Ipsos

 

Szkoła osobiście, zdalnie czy hybrydowo?

W badaniu przeprowadzonym przez Ipsos w 16 krajach świata w okresie od 17 do 20 lipca br. większość respondentów zgadza się z propozycją, aby ograniczyć liczbę dni, w których dzieci musiałyby być w szkole osobiście. Poparcie dla takiej propozycji nauczania hybrydowego jest najwyższe w Korei Południowej (83%), Indiach(81%), Meksyku (80%), RPA (77%), Brazylii (74%), Chinach (73%) i USA (71%). Sprzeciwia się temu większość mieszkańców w europejskich krajach: we Francji (58%), Włoszech(56%), Niemczech(54%, Rosji (52%) i Wielkiej Brytanii (47%).

Kiedy dzieci powinny wrócić do szkół i przedszkoli?

Na pytanie, czy chciał(a)byś z powrotem wysyłać swoje dziecko do szkoły czy przedszkola, w wielu krajach rodzice odpowiedzieli, że ich dzieci już chodzą z powrotem do szkół i przedszkoli. Takie odpowiedzi pojawiły się w Japonii (60%), Francji (47%), Niemczech (45%), Australii i Korei Południowej (40%).

W sumie jednak więcej osób odpowiedziało, że czułoby się bezpiecznie wysyłając swoje dzieci do szkół i przedszkoli dopiero za pół roku. Tego zdania jest większość ludzi w Rosji (71%), Hiszpanii (65%), Włoszech (64%), Meksyku (56%) i Wielkiej Brytanii (55%), Kanadzie (52%) i Indiach (51%).

 

Badanie zostało przeprowadzone w terminie od 17 do 20 lipca 2020 roku na platformie Ipsos Essentials wśród 14500 dorosłych w wieku 18-74 lat w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych oraz w wieku 16-74 lat w Australii, Brazylii, Chinach, Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Indiach, Japonii, Meksyku, Rosji, RPA, Korei Południowej i Wielkiej Brytanii.