Zdrowie psychiczne coraz ważniejsze

Trzy czwarte osób na świecie twierdzi, że zdrowie psychiczne i fizyczne są równie ważne, zaś problemy ze zdrowiem psychicznym stały się jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych, większym nawet niż nowotwory.

Coroczne badanie Ipsos prowadzone z okazji Dnia Zdrowia Psychicznego ma na celu zbadanie opinii i doświadczeń społeczeństw związanych z kondycją psychiczną. Ostatnie badanie zostało przeprowadzone w 34 krajach świata w okresie od 22 lipca do 5 sierpnia 2022 r. na platformie internetowej Ipsos Global Advisor.


Najważniejsze wyniki:

  • Na liście najpoważniejszych problemów zdrowotnych po raz pierwszy zdrowie psychiczne zajęło wyższą pozycję niż nowotwory.
  • Ponad połowa (58%) ankietowanych twierdzi, że często myśli o własnym samopoczuciu psychicznym.
  • Średnio 76% uważa, że zdrowie psychiczne i fizyczne są równie ważne. Ale tylko 33% twierdzi, że służba zdrowia w ich kraju traktuje oba obszary zdrowia jednakowo.
  • Nieco ponad dwie piąte badanych (41%) twierdzi, że zdrowie fizyczne jest traktowane przez ich krajową służbę zdrowia bardziej priorytetowo niż zdrowie psychiczne
  • Ogólnie rzecz biorąc, problemy ze zdrowiem psychicznym są silniej odczuwane przez osoby poniżej 35 roku życia, kobiety i gospodarstwa domowe o niskich dochodach.

Myślenie o samopoczuciu psychicznym i fizycznym

Średnio na całym świecie 58% ankietowanych myśli o swoim samopoczuciu psychicznym bardzo lub dość często i jest to wynik o pięć punktów procentowych wyższy w porównaniu do 2021 roku. 
Odsetek osób myślących o swoim samopoczuciu psychicznym „często” wykazuje pewne różnice w zależności od kraju, przy czym na pierwszym miejscu plasuje się tu Portugalia (82% często myśli o swoim samopoczuciu psychicznym), a następnie Brazylia (76%) i RPA (75%), najrzadziej o zdrowiu psychicznym myśli się w Chinach (33%). W Polsce wskaźnik ten wynosi 53%.

Z kolei analiza demograficzna pokazuje, że osoby, które myślą o swoim zdrowiu psychicznym „bardzo często” to częściej osoby poniżej 35 roku życia (31% w porównaniu do 16% osób w wieku powyżej 50 lat) oraz kobiety (27% w porównaniu z 21% mężczyzn). 

Zdrowie psychiczne czy fizyczne – co jest ważniejsze?

Średnio 76% ludzi na świecie uważa, że zdrowie psychiczne i fizyczne są równie ważne. W Polsce ten odsetek wynosi 78%. Specyficzną grupą krajów są Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Indie, gdzie osób stawiających na równi zdrowie psychiczne i fizyczne jest ok. 50%, tj. znacznie mniej niż średnio na świecie. Jednocześnie właśnie te kraje mają najwyższy odsetek osób twierdzących, że zdrowie psychiczne jest ważniejsze niż zdrowie fizyczne”.

Tak więc opinia publiczna wierzy, że dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne jest równie ważne. Ale czy ich krajowe systemy opieki zdrowotnej odzwierciedlają ten pogląd? Średnio na świecie 41% osób uważa, że ich krajowy system opieki zdrowotnej koncentruje się bardziej na zdrowiu fizycznym.


Doświadczenia z ostatniego roku

Skutki stresu związanego z codziennym życiem to najczęściej zgłaszane problemy ze zdrowiem psychicznym na całym świecie, a 63% twierdzi, że przynajmniej raz czuło się w ciągu ostatniego roku zestresowane do tego stopnia, że miało to wpływ na ich codzienne życie. Stres sprawił również, że trzy piąte (59%) czuło, że nie może sobie z nim poradzić. Aż jedna czwarta badanych na świecie twierdzi, że w ciągu ostatniego roku co najmniej raz rozważała samobójstwo lub samookaleczenie.