Pohľad späť na rok 2020

Bol to rok významných zmien - skutočných a očakávaných. Na konci roka sa na chvíľu zastavíme, aby sme sa pozreli späť na udalosti roku 2020, a predstavíme Vám niektoré Ipsos prieskumy, ktoré Vám v dôsledku turbulentných udalostí roka 2020 mohli ujsť.

Na prelomu rokov si tri štvrtiny respondentov celosvetovo myslelo, že  bude 2020 pre nich lepší ako predchádzajúcich dvanásť mesiacov, a napriek tomu, že sa ich nádej pravdepodobne nezrealizovala, pozorujeme pár pozitívnych znakov odolnosti. Celková úroveň hláseného šťastia sa nezmenila v tomto zložitom roku, zdravie, osobné vzťahy a bezpečnosť nabrali na dôležitosti.

Rok 2020 je rokom, ktorý bude navždy definovaný pandémiou koronavírusu - to si nemusíme pripomínať. Prevládala v čele rebríčka našich globálnych prieskumov, ako napríklad Aké sú obavy vo svete, a naďalej žijeme vo svete neistoty a zmenenej reality napriek tomu, že sa blížime k uvedeniu vakcín na trh.

V spoločnosti Ipsos sme sa rýchlo zmobilizovali, aby sme sa zamerali na sledovanie postojov a správania počas celej pandémie a naši odborníci dobre rozumejú dopadov a posunom, zmenám, postupne ako sa odhaľujú. V dokumente Narušené životy, sa zameriavame na to, ako veci pokročili, a to tak, že sme zamerali pozornosť na štyri odlišné okamihy minulého roka a v Preplávať krízou, začal náš tím odhaľovať jednotlivé dopady tejto multidimenzionálnej krízy, ktorá tu s nami ešte určitý čas ostane.  Teraz je správny čas pre značky na prehodnotenie situácie. Tejto téme sa venujeme v dokumente Meniaci sa kontext, meniace sa priority, ktorý skúma niektoré z nových a odlišných rozhodnutí, ktoré sa dejú vo svetle súčasného kontextu.

Tu predstavujeme prehľad roku 2020 založený na 10 obsiahlych témach vrátane zdravia, životného prostredia, práce, značiek, pohlavia a rasy / diverzity.  Kladie si za cieľ spojiť niektoré kľúčové zistenia z nášho globálneho výskumu a analýz, ktoré mohli v tomto turbulentnom roku ujsť Vašej pozornosti. Zdroje všetkých štúdií sú uvedené na konci tejto stránky.

Aká budúcnosť?

Rozruch spôsobený pandémiou nám umožnil pozastaviť sa nad tým, v akom svete chcem žiť a aké životy si pre seba prajeme. Aj keď bol na začiatku nával túžby vrátiť sa do normálu, existujú aj náznaky volania po významných zmenách.

PictureNáš Global Trends framework  nám pripomína, aby sme nepreceňovali mieru a rozsah zmien, ku ktorým dochádza v konkrétnom časovom období, pretože na to, aby prišlo k posunu v hodnotách týkajúcich sa postojov a správania treba viac času.

Predbežné dôkazy z najnovšieho výskumu  tímu však naznačujú, že hodnoty sa začali meniť v dôsledku turbulentných udalostí tohto roka, napríklad súvisiace s dôležitosťou opatrení v boji proti klimatickým zmenám, čo patrí ku téme, ku ktorej sa nižšie vrátime.
 

Zdravé životy

Táto téma sa na zozname našich priorít posunula do popredia. Zdravie a fyzická kondícia je na mieste číslo jedna globálneho zdroja najväčšieho šťastia.  Koronavírus je v súčasnosti najdôležitejšia zdravotná otázka, ktorej čelia ľudia pred rakovinou a pozorujeme aj väčší dôraz kladený na dôležitosť podporovať mentálne zdravie a zvládanie stresových situácií (podľa našich respondentov 3tí a 4tý najzávažnejší zdravotný problém).

Pozitívne je, že napriek tlakom (alebo uznávajúc tlaky) tohto náročného roku rastie dôvera v zdravotnícke služby,  ktoré poskytujú dobrú úroveň starostlivosti (+9 percentuálnych bodov oproti roku 2018) - aj keď je systém preťažený.

Zdravotnícke systémy sa naďalej vyvíjajú – jednou konkrétnou témou, ktorá nabrala na rýchlosti je oblasť poskytovania virtuálnej starostlivosti, ktorú tento rok náš tím skúmal.
 

Klimatická pohotovosť

Náš prieskum Global Trends zistil, že „klimatická pohotovosť“ je najdôležitejšou  zjednocujúcou hodnotou na celom svete - a obavy o životné prostredie sa za uplynulý rok určite nezmenšili.

Picture


Sedem z 10 tvrdí, že ich vlády by zradili svojich občanov, ak by teraz nekonali v oblasti klimatickej zmeny.  Udržateľnosť sa však považuje za zodpovednosť všetkých: jednotlivcov, podnikov aj vlády. Zhromaždili sme obsah na túto zložitú tému na našej stránke: The Sustainability Imperative.
 

Digitálny svet

Mnoho aspektov našich “offline” životov sa tento rok presunulo do online sveta – od spoločenských kontaktov po nakupovanie, učenie sa a pracovanie. Ostane tento spôsob s nami naďalej a aké to bude mať dôsledky? Ľudia nepovažujú online nakupovanie za nevyhnutne jednoduchšie alebo príjemnejšie. V niektorých krajinách sa flexibilnejšie pracovné nastavenie stáva bežnejším a pružnejším. Pretože dostávame stále viac informácií z online médií, naďalej je tu stále prítomné nebezpečenstvo dezinformácií.

Picture

 

Rodová (ne)rovnosť

Ipsos prieskum tohto roka ukázal, že počas pandémie sú ženy neprimerane postihnuté, čo sa týka  výsledkov v oblasti zdravotnej starostlivosti, ako aj finančne.

Naša práca pre International Women’s Day ukázala, že si polovica mužov myslí, že na pracovisku existuje rodová rovnosť, ale len tri ženy z desiatich s týmto tvrdením súhlasia. Stereotypy pretrvávajú, čo sa týka úlohy žien v spoločnosti, zatiaľ čo sa v našom globálnom prieskume  zo začiatku roka pozeráme na to, ako a či sa postoj verejnosti k rodovým úlohám mení.

Picture

 

Umiestnenie národov

Naše globálne prieskumy skúmali ako sú rôzne krajiny vnímané a ukazujú jasných víťazov a porazených. Podľa indexu s názvom Ipsos/Anholt Nation Brand Index je Nemecko vedúcou krajinou spomedzi 50 krajín. Na opačnom konci rebríčka sa nedarilo predovšetkým USA a Číne, pokiaľ ide o to, v ktorých krajinách sa očakáva pozitívny vplyv na svetové dianie  počas nasledujúceho desaťročia.

Picture


Priloženú infografiku “Pohľad na 2020” vypracovalo Ipsos Knowledge Centre v Decembri 2020. Na základe výskumu a analýz vypracovaných tímami Ipsos na celom svete počas roka, predstavuje výber zistení z výskumov týkajúcich sa 10 tém, kde bolo našim cieľom lepšie porozumieť spoločnosti, trhom a ľuďom počas tohto výnimočného roku. – prehľad všetkých zdrojov nájdete tu.

Spoločnosť