Ipsos Update - Mars 2020

Mars utgaven for Ipsos Update viser de siste trender, forskning og innsikt på koronaviruset, folks oppfatning av dødsårsaker, kreativ reklame og de globale trendene for 2020.

Ipsos Update | Covid-19 Coronavirus | Global Trends | Perils of Perception | Gender | Super Bowl | Death | Corporate ReputationKoronaviruset: Majoriteten i opinionen ser på Covid-19 utbruddet som en alvorlig trussel i verden, 7 av 10 tror dette vil vare i flere måneder fremover. Ipsos gjennomfører opinionsmålinger på corona viruset i 9 ulike land om hvordan situasjonens utvikling og håndtering. Vår sosiale medier-analyse viser hvordan oppmerksomheten påvirker økonomien.

Dødsårsaker: Offentligheten har en holdning og tror at menneskers død forårsakes enten av kriminelle handlinger eller ulykker enn det som faktisk skjer i virkeligheten, og underestimerer de reelle dødsårsakene. Ipsos sin Peril of Perception studie avdekker ulike dødsårsaker og folks oppfatninger av temaet i 32 ulike land. Mer om holdninger til å dø

Podcastens muligheter: Audio handler ikke bare om musikk. Podcast konseptet har fått et lojalt og større lyttende publikum. Ipsos sine tall viser at dette øker i popularitet og at det bare i UK i dag finnes 10 millioner faste lyttere.

Opportunity for podcasts | Ipsos MORI

Reklame og media: Ipsos` nye analyser viser hvordan humor, følelser, kjendisfokus og musikk er avgjørende faktorer i de 3 mest engasjerende «Super Bowl ads» i år.

Omdømme: Ipsos nye white papers illustrerer omdømmets viktighet for forretningers verdi, og vi har nylig publisert en rapport som viser hvordan plastreduksjon kan påvirke bedrifters omdømme.

Ipsos globale trender 2020 undersøkelsen er basert på 200 spørsmål i 33 forskjellige land om folks verdier, holdninger og adferd i forhold til temaer som helse, klima, globalisering, populisme, teknologi og helse utfordringer. Rapporten finner at mange er bekymret for at teknologi er i ferd med å ødelegge livene våre, samtidig som flere sier at vi trenger teknologi for å løse dagens utfordringer. Dette, blant mange andre grunner, er bakgrunnen for at rapporten fikk navnet Understanding Complexity.

Samfunn