Badanie szczęścia na świecie. Polki i Polacy są najszczęśliwsi od lat

Ponad 70% badanych na świecie deklaruje, że czuje się szczęśliwymi. W Polsce wynik ten jest bardzo zbliżony, a zarazem najwyższy od 2019 r. Największe różnice między polskimi badanymi a średnią dla wszystkich krajów dot. zadowolenia ze swojego zdrowia fizycznego i psychicznego.

Zdecydowana większość Polek i Polaków (72%) deklaruje bycie szczęśliwymi. To wynik aż o 14 p.p. większy niż rok temu. Oznacza powrót do poziomu obserwowanego ostatni raz przed pandemią Covid’19. W żadnym innym kraju nie zarejestrowano tak wysokiego wzrostu. Zgodnie z deklaracjami najszczęśliwsi na świecie są Holendrzy (85%), a najmniej szczęśliwi – Węgrzy (48%).

W Polsce częściej bycie szczęśliwymi deklarują badani w związkach małżeńskich (78%) niż pozostający w innych relacjach lub bez partnera/ki (65%). Czynniki takie jak płeć, wiek czy zarobki nie miały istotnego wpływu na wyniki.

„Po latach malejącego poczucia szczęścia wśród Polek i Polaków, w najnowszym badaniu obserwujemy wyjątkowo duży wzrost deklaracji satysfakcji z życia. Przyczyn tej nagłej zmiany należy szukać przede wszystkim w zwiększonym zadowoleniu zarówno z sytuacji ekonomicznej, jak i społeczno-politycznej w kraju. Inflacja jest znacznie mniejsza niż w zeszłym roku. Dodatkowo wynik październikowych wyborów, w których obserwowaliśmy bezprecedensową frekwencję, z pewnością wpłynął na poczucie satysfakcji badanych.”
– Joanna Skrzyńska, Public Affairs Leader w Ipsos Polska

Badanie szczęścia realizowane przez Ipsos wyróżnia się m.in. mierzeniem satysfakcji z różnych aspektów życia. Wyniki wskazują, że na świecie badani są najbardziej zadowoleni ze swoich dzieci (jeśli je mają) oraz partnera/ki (jeśli dotyczy). Odpowiednio 85% i 83% deklaruje satysfakcję w tych obszarach. Na trzecim miejscu, z wynikiem 79%, znajduje się kontakt z naturą. Badani najmniej zadowoleni są natomiast z ekonomicznej, a także społecznej i politycznej sytuacji w swoim kraju (40%).

Polki i Polacy również deklarują największe poczucie satysfakcji z relacji z partnerem/ką (81%), swoich dzieci (80%) oraz kontaktu z naturą (77%). Warto przy tym zauważyć, że satysfakcja z dzieci zmalała o 10 p.p. w porównaniu do ubiegłorocznego badania. 39% polskich badanych jest zadowolonych z sytuacji ekonomicznej w kraju, a 37% z jego sytuacji społecznej i politycznej. To wzrost pozytywnych odpowiedzi odpowiednio o 15 i 10 p.p.

Dokładniejsze przyjrzenie się danym z Polski i całego świata zwraca uwagę na obszary, w których zadowolenie Polek i Polaków jest znacząco niższe niż średnia dla wszystkich krajów. Z pracy oraz ilości wolnego czasu zadowolonych jest odpowiednio 65% i 67% polskich badanych (na świecie: 73% i 74%). Podczas gdy w Polsce docenianymi czuje się 58% badanych, na świecie odsetek ten wynosi 70%. Jeszcze gorzej wyglądają deklaracje dotyczące zdrowia fizycznego (58% vs. 69%), a także zdrowia psychicznego (59% vs. 70%).

Źródło danych: 

IPSOS Global Happiness 2024. Realizacja badania: od 22 grudnia 2023 r. do 5 stycznia 2024 r., metoda CAWI, na próbie mieszkańców 31 wybranych państw (łącznie N=24.269). Badanie prowadzone w ramach cyklicznych pomiarów na platformie online Ipsos Global Advisor.