Covid 365+. Wyniki badania po roku pandemii

Nowe badanie Ipsos Covid 365+ wiele mówi o kondycji Polaków rok po wybuchu pandemii. Wyraźnie zmieniły się nasze wartości – bardziej skupiamy się na zdrowiu, relacjach, w większym stopniu cenimy bezpieczeństwo finansowe, poczuliśmy kruchość naszego świata, przestaliśmy planować przyszłość, oszczędzamy. W większości tęsknimy do dawnej normalności, ale nie całkiem takiej samej. Są też wśród nas tacy, którzy tego powrotu wręcz się boją.

Covid-19

 

Zmiana wartości. W pandemii zmieniła się nasza hierarchia wartości: ważniejsze niż wcześniej stało się zdrowie nasze i najbliższych, dobre relacje z najbliższymi, stabilność finansowa i oszczędności. Z kolei stracił na znaczeniu wygląd zewnętrzny, kontakt z kulturą, rozwój duchowy/wiara religijna oraz życie w dobrobycie.

Poczuliśmy kruchość naszego świata. W badaniu Ipsos 82 proc. Polaków twierdzi, że pandemia pokazała, że człowiek nie panuje nad światem. Niemal połowa z nas twierdzi, że „dzięki pandemii przewartościowałem swoje życie”.

Negatywne emocje dominują W badaniu najwięcej wskazań zyskały emocje negatywne: złość/wściekłość, napięcie, smutek/przygnębienie, znudzenie, strach i osamotnienie. Żadna pozytywna emocja nie zebrała tylu wskazań, ile nawet najmniej popularna negatywna. W szczególnym stopniu negatywne emocje wskazywały kobiety – najsilniej wśród kobiet wybrzmiewał smutek i przygnębienie.

Plany na przyszłość? Trzy czwarte Polaków uważa, że przyszłość wydaje się bardziej niepewna niż przed wybuchem pandemii. Bardziej niepewne przyszłości są kobiety. Większość z nas nie robi żadnych planów, trudno przewidzieć, jak rozwinie się pandemia.

Dobre strony? Są wśród nas tacy, którzy się nie dają – skupiają się na pracy, hobby, rodzinie, odcinają się od wiadomości o pandemii. 41 proc. twierdzi, że dzięki pandemii ma w końcu czas, żeby zająć się sobą. Niektórzy twierdzą, że pandemia ich wzmocniła, szczególnie osoby starsze. Z kolei młodzi częściej boją się powrotu do czasów sprzed pandemii. 

Więcej czasu wolnego. Niemal połowa z nas twierdzi, że ma więcej czasu wolnego niż przed pandemią. Wolny czas przeznaczamy na gotowanie, sprzątanie, drobne naprawy domowe, opiekę nad dziećmi. 

Zdrowie. Nie spotykamy się ze znajomymi, bo sami obawiamy się zarażenia, ale przede wszystkim zarażenia swoich bliskich. Obawiamy się o kondycję psychiczną - naszą i bliskich. Szczególnie silnie te obawy widać u kobiet oraz u rodziców ci boją się o dzieci. Aż 42 proc. z nas zauważa, że przytyło w czasie pandemii, średnio o 6 kg. Jednak tylko co czwarty deklaruje, że uprawia jakąś aktywność fizyczną. 

Praca. 39 proc z nas w ostatnim roku chociaż częściowo pracowało zdalnie. Doceniamy elastyczność takiej formy pracy, możliwość wykonania przy tej okazji prac domowych, oszczędzanie czasu na dojazdach, żałujemy jednak ograniczenia relacji z współpracownikami. W przyszłości najczęściej chcemy pracować hybrydowo – trochę zdalnie, trochę w biurze.

Edukacja zdalna nas niepokoi, oceniamy ją raczej źle. Obawiamy się o relacje społeczne naszych dzieci, martwimy się, że dzieci rzadko wychodzą z domu, boimy się, czy w ogóle się czegokolwiek nauczą, Nie chcemy ani edukacji zdalnej, ani hybrydowej.

Konsumpcja. Prawie połowa z nas twierdzi, że sytuacja ich gospodarstwa domowego pogorszyła się. Dlatego częściej jesteśmy skłonni naprawiać stare niż kupować nowe, staramy się wydawać rozsądnie, chętnie korzystamy z promocji. Cena stała się ważniejsza niż wcześniej. Ponad 40 proc. ogranicza konsumpcję, kupuje mniejszą liczbą produktów, czy  produkty z drugiej ręki. Wyraźnie wchodzimy w okres " rozważnego konsumenta".

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami, wyślemy Ci raport.

--------------------------------

Metodologia badania:
Badanie składało się z dwóch części. Część Ilościowa została przeprowadzona metodą CAWI, na panelu Ipsos, na ogólnopolskiej próbie 1004 osób, reprezentatywnej ze względu na wiek, płeć i wielkość miejscowości. Termin realizacji badania 25.02-2.03.2021 roku. Część jakościowa składała się z 8 wywiadów pogłębionych przeprowadzonych przez Internet, respondenci to ieszkający w małych i dużych miastach pracujący rodzice, 6 kobiet i dwóch mężczyzn, mający dzieci w zróżnicowanym wieku (żłobek, przedszkole, klasy I-III, IV-VIII, szkoła średnia), obejmowały je różne restrykcje i modele nauczania 
 

Więcej informacji o Zdrowie