Dzień Ziemi 2022: pół świata niepokoi się zmianami klimatu

Według najnowszego globalnego badania Ipsos, zmiany klimatyczne są poważnym problemem dla połowy ludzi na świecie. Zaniepokojenie jest szczególnie duże w krajach Ameryki Łacińskiej. Najmniej zmianami klimatu martwią się Holandia, Rosja i Chiny. W Polsce o niepokoju w związku ze zmianami klimatu mówi połowa mieszkańców.

Kluczowe wnioski z badania:

  • 68% ludzi uważa, że ​​ich rząd oraz biznes powinny działać już teraz
  • Tylko 39% wierzy, że ich rząd ma jasny plan przeciwdziałania zmianom klimatu
  • Zmiany klimatyczne zajmują 8. miejsce na liście problemów, które martwią ludzi na świecie 

Dla większości z nas niepokojące są odczuwalne skutki zmian klimatycznych. Z badania Ipsos wynika, że średnio rzecz ujmując, siedem na dziesięć (68%) osób jest zaniepokojonych skutkami zmian klimatu obserwowanymi w ich krajach. W Polsce widocznymi skutkami zmian klimatu martwi się 70 proc. mieszkańców. Najmniej problem ten niepokoi w Rosji, Holandii i Chinach.

Kto powinien się tym zająć? Opinia publiczna zdaje sobie sprawę, że odpowiedzialność za redukcję emisji dwutlenku węgla w dużej mierze spoczywa na jednostkach. Prawie trzy czwarte (74%) wszystkich ankietowanych zgadza się ze stwierdzeniem, że ludzie indywidualnie są odpowiedzialni za zmniejszenie swojego wkładu w zmiany klimatyczne. Również zdaniem trzech czwartych badanych duża część odpowiedzialności spoczywa na rządach i biznesie. Niektóre sektory gospodarki są postrzegane jako ponoszące większą odpowiedzialność – w szczególności firmy energetyczne (82%), producenci samochodów (80%), linie lotnicze (77%) i dostawcy transportu publicznego (77%). W Polsce o odpowiedzialności rządu mówi 62%, zaś biznesu - 63%.

Chociaż wiele osób uznaje odpowiedzialność rządów, niewielu zdaje sobie sprawę z aktualnie podejmowanych przez te rządy działań. Tylko 39% badanych na świecie zgadza się ze stwierdzeniem, że rząd ich kraju ma jasną strategię przeciwdziałania zmianom klimatu. Co ciekawe, podobnie sprawa wygląda w krajach, które mają już prawnie wiążące zobowiązania dotyczące zerowej emisji, takich jak Wielka Brytania (39%), Francja (34%), Węgry (29%) i Szwecja (38%).

 


Metodologia: Ipsos objął badaniem 23577 osób w wieku 16-74 lat w 30 krajach świata oraz  w wieku 16-99 w Norwegii. Wywiady zostały przeprowadzone za pomocą panelu internetowego Ipsos w okresie 18.02 - 4.03.2022 roku.
Kraje objęte badaniem to Arabia Saudyjska,, Argentyna, Australia, Belgia, Brazylia, Kanada, Chiny kontynentalne, Chile, Kolumbia, Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Węgry, Indie, Irlandia, Włochy, Japonia, Malezja, Meksyk, Holandia, Norwegia, Peru, Polska, Rosja, RPA, Korea Południowa, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja i Stany Zjednoczone Ameryki. 

Pobierz

Więcej informacji o Energia i ochrona środowiska