Ipsos najbardziej innowacyjną firmą na świecie. Po raz 5 z rzędu!

Ipsos został uznany za najbardziej innowacyjnego dostawcę usług badawczych i analitycznych na świecie, według raportu GRIT Business & Innovation Report 2023.

Ipsos został uznany za najbardziej innowacyjnego dostawcę usług badawczych i analitycznych na świecie, według raportu GRIT Business & Innovation Report 2023. https://www.greenbook.org/grit

Jak to się stało, że już piąty raz z rzędu jesteśmy liderem tego zestawienia? To proste – pęd do innowacji tkwi w naszym DNA. 

**Szerokie wykorzystanie technologii cyfrowych**: Ipsos stale wdraża nowe technologie cyfrowe, które pozwalają na zbieranie danych w bardziej efektywny i szybki sposób. Na przykład wykorzystując narzędzia do badań mobilnych, grywalizację oraz technologie do śledzenia zachowań online. Nierzadko łączymy też deklaracje z pomiarami behawioralnymi, pasywnymi, aby jeszcze lepiej i precyzyjniej analizować ludzkie zachowania i wybory.
 
**Inwestycje w badania i rozwój**: Ipsos stale inwestuje w badania i rozwój, czego efektem są narzędzia i usługi odpowiadające na dynamicznie zmieniające się potrzeby klientów i rynku, a także wykorzystujące zawsze najnowsze doniesienia z nauk społecznych i behawioralnych
 
**Globalny zasięg z lokalnym zrozumieniem**: Firma posiada sieć biur na całym świecie, dzięki czemu możliwe jest na przeprowadzanie badań z uwzględnieniem wielokulturowych kontekstów. Dotyczy to zarówno badań ilościowych, jak i jakościowych, ale też analizy dyskursów online.
 
**Zaawansowane metody analizy danych**: Ipsos stosuje zaawansowane techniki analityczne, w tym sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, aby przetwarzać i interpretować duże zbiory danych, co pozwala specjalistom lepiej zrozumieć dane i przygotować efektywniejsze prognozy. A wszystko w bezpiecznym otoczeniu, by nie narazić naszych klientów na ujawnienie poufnych informacji.
 
**Skupienie na przyszłości**: Firma często podejmuje inicjatywy mające na celu przewidywanie przyszłych trendów i zachowań, co jest kluczowe dla rozwoju innowacyjnych strategii badawczych i biznesowych. Dzięki temu powstał m.in. największy raport trendowy Global Trends, obejmujący mieszkańców 50 krajów.
 
 **Partnerstwo z klientami**: Ipsos angażuje się w bliską współpracę z klientami, aby dostosowywać metody badawcze do ich specyficznych potrzeb, pobudzających naszą innowacyjność. Dedykowane struktury client service i programy partnerskie pozwalają nam naprawdę blisko współpracować z klientami i szybko reagować na dynamiczną rzeczywistość rynkową.
 
**Publikacje i zaangażowanie w branżę**: Ipsos regularnie publikuje raporty, artykuły i studia przypadków, dzieląc się wiedzą i swoim innowacyjnym myśleniem, co przyczynia się do rozwoju całego sektora badawczego.
 
To tylko kilka argumentów, które mogły wpłynąć na ocenę firmy Ipsos i uznanie jej przez branżę, w tym zarówno zleceniodawców jak i zleceniobiorców, za najbardziej innowacyjną firmę badawczą i analityczną świata.